Francken enthousiast over ‘recordweek’ asieldossiers
Theo Francken (N-VA) Foto: Bart Dewaele

‘De achterstand van dossiers bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen nu zijn de regularisaties van morgen’, zegt Theo Francken (N-VA). ‘Daarom zetten we hier op in.’

Er is een achterstand van 23.136 dossiers bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV). Dat is het goede nieuws. Dat zegt althans staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). ‘Want het zijn er 9.000 minder dan twee jaar geleden. We zijn die enorme berg gestaag aan het afbouwen. De laatste week van juni was een recordweek. Er zijn toen 544 dossiers behandeld’, zegt Francken. ‘Dat is belangrijk omdat de achterstand van nu, de potentiële regularisaties van morgen zijn. Daarom zetten we hier op in.’

Voor de oprichting van de RVV kwamen betwistingen van vreemdelingendossiers bij de Raad van State terecht. Het gaat onder meer om betwistingen over gezinshereniging. Daar werd een gigantische achterstand opgebouwd. Het was soms jaren wachten op een uitspraak. ‘In het begin van de legislatuur hebben we daarom een inhaalcel ingesteld en dat werpt zijn vruchten af.’

Eind 2017 moet het voorbij zijn

Er zijn nog wel meer asielinstanties die meer dossiers binnenkrijgen dan ze kunnen slikken, maar dat moet eind 2017 voorbij zijn. De asielaanvragen piekten afgelopen zomer door het grote aantal vluchtelingen. Maar ook bij het Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) moeten eind 2017 de zaken weer onder controle zijn. Er is gesleuteld aan de procedures en er is extra personeel. Tenzij er opnieuw massaal veel vluchtelingen komen, moet dat haalbaar zijn, meent Francken.

De derde grote achterstand zit bij de regularisaties, de ‘humanitaire’ verblijfsaanvragen op basis van artikel 9bis (‘buitengewone omstandigheden’) of 9ter (‘medische redenen’) van de vreemdelingenwet. Om meervoudige aanvragen tegen te gaan werd in 2015 beslist om alleen nog het laatste dossier te behandelen. ‘De aantallen zijn daardoor enorm gedaald en de kwaliteit van de dossiers is enorm gestegen’, zegt Francken. Dat een dossier 215 euro aan zogenaamde ‘vreemdelingentaks’ kost, veroorzaakte ook een daling. Ook hier moet de kast met achterstallige dossiers in 2017 leeg raken.