‘België moet CO2-uitstoot met 35 procent verminderen tegen 2030’
Foto: IMAGEGLOBE

De Europese Commissie beslist woensdag welke inspanningen de lidstaten moeten leveren om de CO2-uitstoot tegen 2030 in te dijken. Volgens CD&V-Europarlementslid Ivo Belet zal België een inspanning van 35 procent moeten realiseren.

‘Het is een bijzonder scherpe doelstelling, maar ze is haalbaar als we vanaf vandaag de concrete inspanningen bepalen voor de betrokken sectoren’, zo zegt Belet. Hij pleit voor een nieuw klimaatakkoord tegen januari 2017, met een verdeelsleutel voor de drie gewesten. ‘Een lijdensweg, zoals bij het vorige intra-Belgische akkoord, is niet voor herhaling vatbaar.’

Parijs

De klimaatconferentie van Parijs was al op gang getrokken toen de Belgische overheden het in december vorig jaar eens raakten over de verdeling van de inspanningen om de uitstoot met 15 procent te verminderen tegen 2020 (in vergelijking met 2005). Het gaat om maatregelen in sectoren die niet meedoen aan de Europese handel in uitstootrechten, zoals het transport, de landbouw, de huisvesting, de afvalverwerking,...

In Parijs verbond de Europese Unie zich er intussen toe de uitstoot tegen 2030 met 40 procent te verminderen. In dat kader verwacht de Commissie opnieuw van elke lidstaat een precieze inspanning om de uitstoot in die sectoren te verminderen. Daarbij houdt de Commissie onder meer rekening met de omvang van de economie en de technische haalbaarheid.

Transport

Voor België ziet Belet vooral progressiemarge in de transportsector. ‘In Vlaanderen waar de (bedrijfs)auto koning is, is de transportsector verantwoordelijk voor maar liefst 36 procent van de CO2-uitstoot. We hebben al strenge standaarden voor de uitstoot bij personenwagens, maar als we in de groeiende files blijven aanschuiven, halen die weinig uit.’ Op Europees vlak bepleit het Europarlementslid uitstootlimieten voor trucks en bussen.