In het metrostation van Maalbeek is een herdenkingsmuur ingehuldigd ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen op 22 maart. Het kunstwerk is van de hand van de Vlaamse kunstenaar Benoît Van Innis.

Bij de aanslag op het metrostation Maalbeek kwamen 20 mensen om. Het kunstwerk op de muur van het metrostation moet hoop uitdrukken voor de slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen. Het werk moet iedereen aanspreken, van welke religie of culturele achtergrond dan ook.

Het kunstwerk van 2,75 meter bij 6,50 meter beeldt een olijfboom af met aan weerszijden een gedicht van de Spaanse dichter Federico García Lorca. Een in het Frans en een in het Nederlands. Het gedicht luidt:

‘Blauwe hemel. Gele akker. Blauwe berg. Gele akker. Over de verschroeide vlakte stapt een olijfboom. Een eenzame olijfboom.’

‘Het zijn twee belangrijke elementen uit mijn leven die ik heb geïntegreerd: tekenen en poëzie. De olijfboom is de boom van de vrede, maar heeft ook iets menselijks. Elke olijfboom is een andere persoon. García Lorca weerspiegelt dat in zijn gedicht. Ik hoop dat mijn olijfboom een uitdrukking van liefde, hoop en vrede kan zijn’, zegt kunstenaar Benoît Van Innis. Hij is eveneens de man die de bekende anonieme gezichten op de muren van het metrostation tekende.

Spelfout

Al snel na de inhuldiging werd een fout ontdekt in het nieuwe kunstwerk. De naam van de Spaanse dichter is niet juist gespeld. Er staat Frederico in plaats van Federico. Volgens Brussel Mobiliteit zal dat snel worden aangepast.

Maandagavond werd het herdenkingskunstwerk voorgesteld aan de familie van de slachtoffers, aan de overlevenden, maar ook aan de toen aanwezige hulpdiensten. Volgens Brussels minister Pascal Smet wordt nog een herdenkingsmuur met de namen van de slachtoffers overwogen.

Video: Kaltura