Met de nationale feestdag heeft de Brusselse politie een drukke week in het verschiet. Na de aanslag in Nice blijft het dreigingsniveau in ons land op drie en de festiviteiten gaan door zoals gepland. Er wordt sterke verkeershinder verwacht.

Voor 21 juli zijn extra veiligheidsmaatregelen voorzien. Zo komt er meer blauw op straat. De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene kreeg 64 aspirant-inspecteurs van de Brusselse politieschool toegewezen om een oogje in het zeil te houden. De Brusselse politiezones zullen extra agenten ter beschikking stellen, een peloton per gemeente, bovenop de manschappen die eerder al toegezegd waren. Ook de federale politie zal extra manschappen inzetten.

Een speciale ordedienst, gemobiliseerd ter gelegenheid van de zes grote evenementen rond de nationale feestdag - het Bal National, het Te Deum, het feest in het Warandepark, het militair en burgerlijk defilé en het vuurwerk - zal geleid worden door Guido van Wymersch, korpschef van de politie van de zone Elsene. 

'Overal op en langs het parcours zullen agenten postvatten en patrouilleren. Ongeveer 800 in totaal. Zowel in burger als in uniform. Op strategische plaatsen zullen zwaar bewapende politiemensen de wacht houden. Scherpschutters van de speciale eenheden houden alles in de gaten vanop daken in de omgeving en explosievenhonden controleren vooraf alle plekken waar mogelijk explosieven zouden kunnen verstopt worden. Een politiehelikopter houdt alles vanuit de lucht in de gaten', klinkt het bij de politie.

Er zal zichtbaar gefouilleerd worden en afhankelijk van de drukte en activiteiten kunnen toegangen afgezet of omgeleid worden. De politie vraagt om zakken en tassen thuis te laten. Na de aanslag in Nice zullen ook onder meer betonblokken geplaatst worden, zegt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) aan Bruzz.

Verkeershinder

Donderdag wordt sterk verstoord verkeer verwacht in de hoofdstad. De politie moedigt daarom het gebruik van het openbaar vervoer aan en vraagt aan bestuurders om de parkings buiten het centrum te gebruiken.

De politie schermt dinsdag vanaf 08.00 uur alle parkeerplaatsen af rond de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele. Vanaf woensdag om 08.00 uur breidt het parkeerverbod zich uit van het Poelaertplein tot het Paleizenplein, de Zavel, de Koningsstraat en de omgeving van het Vossenplein. Parkeren zal vanaf donderdagochtend, omstreeks 06.00 uur, ook verboden zijn in de zone van de festiviteiten, in het centrum en de periferie.

Ook enkele wegen worden afgesloten. Vanaf 05.00 uur op donderdag sluiten de straten rond het Justitiepaleis, de Grote Zavel en het Koningsplein. Om 07.00 uur is er geen verkeer mogelijk op het Koningsplein, de Naamsestraat, de Koudenberg, de Ravensteinstraat en de Koningsstraat. Rond 08.30 uur komen er dan weer barrages op de Wetstraat, de Kunstberg en de Pachecotunnel, alsook op de Pachecolaan, de Berlaimontlaan, de Keizerinlaan, de Koningsstraat en het Koningsplein.

Om 11.00 uur zal er geen circulatie mogelijk zijn op de Wetstraat, de Hertogsstraat en een deel van de Koningsstraat. Hetzelfde geldt om 13.30 uur rond het Schumanplein, de Wetstraat, het Paleizenplein, de Hertogsstraat, de Lambermontstraat, de Belliardstraat, het Troonplein, de Kennedytunnel, de Congresstraat, het Congresplein en een deel van de Koningsstraat.

Om 15.00 uur zal er geen verkeer zijn op de Belliardstraat en op de Regentlaan.