Belgisch gerecht boekt overwinning tegen Microsoft
Foto: REUTERS

De software- en internetgigant Microsoft heeft verklaard vlotter mee te zullen werken in onderzoeken naar cybercriminaliteit. Het is een (kleine) doorbraak voor de opsporing van dat soort feiten.

In mei raakte bekend dat de Veurnse afdeling van het parket van West-Vlaanderen een onderzoek had geopend naar Microsoft, wereldwijd één van de grootste aanbieders van online diensten, zoals e-mail en andere vormen van communicatie. Dat onderzoek ging over de weigering van het bedrijf om mee te werken aan een gerechtelijk onderzoek.

Speurders hebben Microsoft nodig in allerlei dossiers: zedenzaken, online stalking, afpersing, oplichting, enzovoort. Digitale sporen, zoals wie welke computer heeft gebruikt, zijn tegenwoordig even belangrijk als vingerafdrukken en DNA.

Net zoals de meeste andere internetbedrijven stond Microsoft niet te springen om mee te werken met het Belgische gerecht. Volgens de wet zijn telecombedrijven verplicht om snel gegevens door te spelen als het gerecht daar om vraagt. Maar ook al zijn die Amerikaanse diensten – zoals Hotmail, Gmail, Facebook, ... – beschikbaar in België, de bedrijven erachter schermen met het argument dat zij zich niet hoeven te houden aan de Belgische regels.

Straffeloosheid

Het gerecht moet zijn vragen dan maar richten tot de Amerikaanse hoofdzetel van de bedrijven, via een verzoek om internationale rechtshulp. Maar dat neemt vaak maanden of zelfs meer dan een jaar in beslag. Wanneer een Belgische speurder wil weten vanaf welke computer is ingelogd op een bepaald mailadres, moet hij er dus op hopen dat al die gegevens lang genoeg worden bijgehouden om ze nog te kunnen gebruiken in het onderzoek. Indien niet, is het resultaat dat er een feitelijke straffeloosheid heerst in dossiers waarin een computer wordt gebruikt.

Het parket van Veurne verhoorde Microsoft al over die bijzonder moeilijke medewerking. ‘Het resultaat is nu dat Microsoft heeft gezegd zich dan toch te zullen houden aan de Belgische regels over medewerking’, zegt procureur Filiep Jodts. Die belofte zal nu in de praktijk moeten worden omgezet, maar het parket is alvast tevreden dat Microsoft zich in tegenstelling tot andere internetbedrijven voortaan loyaal opstelt.