Regering zoekt 2,4 miljard euro
Foto: Photo News

De regering moet op zoek naar 2,4 miljard euro om de begroting op koers te houden. Zo blijkt uit het rapport van het Monitoringcomité, een groep topambtenaren. De regering-Michel begint midden augustus met de opmaak van de begroting 2017. 'De zoveelste verkeerde inschatting van Van Overtveldt', klinkt het bij oppositiepartij SP.A.

Het gaat om een structurele inspanning van 1,3 miljard euro in 2016 en 1,1 miljard euro in 2017. Die besparingen zijn nodig om het traject van het stabiliteitsprogramma 2016-2019, zoals dit bij de Europese Commissie werd ingediend, te respecteren.

Pas in augustus, na het reces, gaat de regering op zoek naar de benodigde besparingen. Intussen kunnen de technische werkgroepen aan de slag, met het rapport van het Monitoringcomité onder de arm. Die werkgroepen stellen traditioneel het cijfer van het Monitoringcomité nog bij (naar beneden). 

Na een kort reces start de regering-Michel dan normaal gezien op 16 augustus de echte onderhandelingen. 'Nu de cijfers van het Monitoringscomité bekend zijn, kan de technische voorbereiding en de analyse van de cijfers van start gaan.  Vanaf de tweede helft van augustus zal de regering de eigenlijke besprekingen aanvatten', zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt in een persbericht. 

Op 15 oktober wordt de begroting 2017 verwacht bij de Europese Commissie. 

Premier Charles Michel (MR) heeft onlangs nog eens de ambitie herhaald om tegen 2018 de begroting structureel in evenwicht te hebben.

SP.A: 'Zoveelste verkeerde inschatting van Van Overtveldt'

De raming van de inspanning die de federale regering moet doen in 2016 en 2017 belicht een zoveelste verkeerde inschatting van minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Dat zegt SP.A in een reactie op het nieuwe rapport van het Monitoringcomité.

'De minister van Financiën zoekt telkens weer een externe oorzaak voor de tegenvallende ontvangsten. Hij en zijn partij zijn niet te beroerd om in dezelfde week de sociale zekerheid en de langdurig zieken aan te vallen voor een vermeend tekort maar een echt tekort in de ontvangsten keer op keer te minimaliseren', zegt Kamerfractieleider Meryame Kitir.

SP.A wijst erop dat ze een jaar geleden al voorspelde dat de ontvangsten uit belastingen fors onder de verwachtingen zouden blijven. 'Dit belooft voor de begrotingsbesprekingen die deze zomer nog gaan plaatsvinden', stelt Kamerlid Karin Temmerman.