Ongelukjes gebeuren. Zeker bij onzekere handjes en weer om bij weg te smelten. Maar wat doe je met een bol ijs die op de grond is gevallen? Kan je hem opnieuw op het hoorntje plaatsen? En geldt de vijfsecondenregel hier niet?