Dader Nice 'heel snel geradicaliseerd'
Foto: ISOPIX

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve heeft zaterdag gezegd dat 'het erop lijkt' dat de dader van de aanslag in Nice 'zeer snel geradicaliseerd' is. Hij zei daarnaast dat de aanslag in Nice “een nieuw type aanslag” is, die 'aantoont hoe moeilijk de strijd tegen terrorisme is'.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve heeft vaderlandslievende Fransen - mannen en vrouwen - opgeroepen zich aan te sluiten bij de reservisten van het leger. Hij deed dat naar aanleiding van de aanslag in Nice.

Frankrijk telt op dit moment al twaalfduizend reservisten bij de gendarmerie en de gewone politie. De reservisten kunnen op korte termijn gemobiliseerd worden om mee in te staan voor de veiligheid bij bepaalde evenementen of op bepaalde plaatsen. Iedereen die bij de reserve wil aansluiten, zal de kans krijgen, zei Cazeneuve.

Kort na de aanslag in Nice maakte president François Hollande bekend dat hij beroep zal doen op de operationele reserve. De president verklaarde toen dat deze reservisten mogelijk ingezet kunnen worden voor grenscontroles.

'Dader heel snel geradicaliseerd'

De dader van de aanslag die aan minstens 84 mensen het leven kostte, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, was een 31-jarige Tunesiër die in Nice woonde. 'Hij was niet bekend bij de inlichtingendiensten, omdat hij zich in de loop der jaren niet onderscheiden had op vlak van veroordelingen, handelingen of een radicaal islamitische ideologie', zegt Cazeneuve. 'Het lijkt erop dat hij heel snel geradicaliseerd is. Dat wijzen in elk geval de eerste elementen uit de getuigenissen van zijn omgeving uit.'

Daarnaast wees Cazeneuve zaterdag op de nieuwe modus operandi van de dader. 'Er werden geen zware wapens of explosieven gebruikt. Het trauma dat teweeggebracht wordt door de extreem gewelddadige manier waarop deze aanslag gepleegd is, raakt de Fransen daardoor diep.'

'Ernstige tekortkomingen'

Marine Le Pen, de topvrouw van het extreemrechtse Front national, roept intussen op tot het ontslag van Cazeneuve. Le Pen hekelt de 'zeer ernstige tekortkomingen' van de staat in het licht van de opeenvolgende aanslagen sinds begin 2015.

'In welk land ook ter wereld zou een minister bij zo een verschrikkelijke balans - 250 doden op achttien maanden - ontslag genomen hebben', verwijst Le Pen naar de dodentol van de aanslagen in januari en november 2015 in Parijs en van 14 juli 2016 in Nice.