Antje Krog over Mengelmoes van Willem Samuel

Lezen voorbij jezelf

Je bent een gelauwerde Zuid-Afrikaanse schrijfster, een vrouw met internationaal aanzien. Je was betrokken bij de strijd tegen apartheid en je was vanop de eerste rij getuige van hoe het nieuwe Zuid-Afrika zichzelf heruitvond. Jaren later ontdek je, via zijn stripverhalen, hoe je jongste zoon dat eerste democratische decennium heeft ervaren. Althans: in jouw gezin. Antjie Krog doet verslag van een zeer confronterende ervaring.

Een geweldig boek lezen en zo de wereld om ons heen beter begrijpen.  Dat zijn twee zegeningen in één.  We vroegen dit jaar aan acht internationale pennen om zo'n onontkoombaar boek te selecteren en hun oordeel in een literair essay te gieten.

Lees ook de vorige jaargangen van Bladgoud: 2015 | 2014 | 2013

Als tiener schreef ik een gedicht voor mijn moeder dat als volgt begint: Ma/ik schrijf voor jou een gedicht/zonder leestekens zonder mooie woorden die rijmen zonder bijwoorden/gewoon zomaar een blootsvoets ...