Gentse Feesten voorbereid op Nice-scenario
Archiefbeeld van de Gentse Feesten. Foto: BELGAIMAGE

De woordvoerder van de Gentse politie Manuel Mugica-Gonzalez is na de aanslag in Nice formeel: de Gentse Feesten gaan gewoon door. ‘Afblazen is geen optie, we hebben er geen moment aan gedacht om ze af te gelasten.’ Met een uitgebreid veiligheidsplan zetten politie, hulpdiensten en brandweer zich schrap om snel in te grijpen bij een terreurdaad.

De Gentse veiligheidsdiensten zijn volgens de politiewoordvoerder al maanden bezig met de voorbereidingen en volgen de situatie op de voet. Vandaag  krijgen ze constant informatie uit verschillende hoeken: van de eigen mensen, vanuit de federale politie, het Ocad en de provincie.

'We hebben een basis- veiligheidsmodel dat zijn nut bewezen heeft en dat aangepast wordt aan de terreurdreiging niveau 3.'

Preventie, bescherming , respons

Dat model functioneert volgens drie assen: preventie, bescherming en respons. 'Preventie gaat over het screenen van verdachte individuen, pakketten en voertuigen. We vragen de mensen ook om geen rugzakken mee te brengen naar de feestzone. We werken ook met doorzichtige vuilniszakken, zodat we meteen kunnen zien of er verdachte voorwerpen in zitten. Daarnaast hebben we een systeem van camerabewaking, met zeer ervaren mensen achter de monitors, die kort op de bal kunnen spelen.'

'Wat de bescherming betreft: agenten in burger en in uniform zullen in groten getale aanwezig zijn in en rond de feestzone. Voor de respons op een eventuele tragedie zijn alle veiligheidsdiensten in staat om op korte termijn extra mensen op te roepen. De politie kan de hulp inroepen van federale collega's als dat nodig zou zijn. De ziekenhuizen wordt gevraagd om plaatsen vrij te houden voor eventuele slachtoffers, en om dokters stand-by te houden die snel opgeroepen kunnen worden. Ook de brandweer trommelt extra manschappen op.'

Voorbereid op Nice-scenario

Die basisprincipes gelden volgens Mugica Gonzalez al zo'n tien jaar en ontstonden met in het achterhioofd het bestrijden van de risico's die bij het tiendaagse festival horen.

'Destijds ging het vooral om het bestrijden van overlast en vechtpartijen,' zegt de Gentse politiewoordvoerder. 'Vandaag de dag komt daar ook de terreurdreiging bij. De aanslag in Nice toont aan dat terroristen steeds nieuwe manieren vinden om tragedies aan te richten.

Opvallend genoeg houdt het Gentse veiligheidsplan vandaag al rekening met de mogelijkheid dat iemand met een voertuig zou willen inrijden op de massa. 'De rechtstreekse  toegangswegen tot  de feestzone worden voorzien van New Jerseys, plastic obstakels die met water worden gevuld, zodat je niet met hoge snelheid die zone in kunt. Ook worden de toegangsroutes van veel S-bochten voorzien, ook om te vermijden dat een voertuig veel snelheid kan maken. Waar dat niet mogelijk is, op wegen waar voertuigen rijden voor de bevoorrading van horecazaken of de toegang tot hotels, wordt extra gecontroleerd.'

'Los van Nice, hebben we in Gent al de nodige maatregelen getroffen', laat ook burgemeester Daniël Termont weten. 'Deze week zijn er overal objecten geplaatst waardoor auto's de stad niet zomaar in kunnen rijden. Dus ja, zelfs een scenario zoals in Nice, hadden wij al voorzien.' De brandweer gaat de New Jerseys nu zelfs vervangen door betonblokken.

Nooit helemaal uit te sluiten 

In het volle besef dat je een terreurdaad nooit helemaal kunt uitsluiten. 'Je kunt er wel voor zorgen dat je maximaal voorbereid bent,' zegt Mugica-Gonzalez. 'Maar het zou onprofessioneel en naïef zijn om te zeggen dat er niets kan gebeuren.'