Begrijpt de universiteit wel waarom studenten plagiëren?

Selfie met Wikipedia

Het valt wel mee met die studenten die plagiaat plegen in hun scripties, denken de universiteiten, als we maar genoeg controleren. Maar, stelt Marc Reynebeau, zo negeren ze een veel donkerder hypothese: dat het bedrog van de plagiërende student het perfecte spiegelbeeld is van het zelfbedrog van de universiteit.

‘In de oude visie is de scriptie, in de beste traditie van ambachtelijke creativiteit, een meesterproef.’
‘In de oude visie is de scriptie, in de beste traditie van ambachtelijke creativiteit, een meesterproef.’ ID/ photo agency

Wie? Redacteur van deze krant

Wat? Dat zoveel studenten zich schuldig maken aan plagiaat in papers en scripties, wijst op een probleem in het hart van de academische cultuur.
Het einddiploma waarmee ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen