'Maggie De Block ploft dolk in de rug van duizenden Vlaamse humaniorastudenten'
Foto: Photo News

Het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV) en Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) protesteren tegen de wijziging die minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil aanbrengen aan de verhouding Vlaamse en Waalse afgestudeerde studenten die jaarlijks een RIZIV-nummer als arts of tandarts krijgen. De Block wil de actuele verhouding van 60 procent Vlaamse en 40 procent Franstaligen wijzigen tot 56,5/43,5.

Volgens beide organisaties is dit voorstel onrechtvaardig en onaanvaardbaar. 'Het is een kaakslag voor de duizenden Vlaamse studenten die gedwongen werden om af te zien van hun wens om artsenstudie aan te vangen. We vragen ons af hoe het komt dat De Block zich voor de kar van de Franse gemeenschap spant om andermaal tegemoet te komen aan de voorrechten van de Franstaligen', aldus het VGV en OVV, die er voor pleiten om de normering, uitvoering en budgetten inzake gezondheidszorg volledig aan de gemeenschappen over te dragen.

Franstalige overschot

In navolging van wat de Leuvense rector Rik Torfs in De Standaard zei, wijzen beide organisaties op het feit dat dit voorstel ‘het deloyaal beleid beloont van de Franse Gemeenschap op vlak van contingentering’. Tot deze contingentering werd beslist in 1997. Ze trad in werking in 2005. Terwijl de Vlaamse gemeenschap de instroom van artsen en tandartsen beperkte met toelatingsproeven, liet de Franse gemeenschap de zaken jarenlang op haar beloop waardoor er teveel Franstalige artsen afstudeerden. De dichtheid aan artsen was in 2014 in de Franse Gemeenschap 29 procent hoger dan in de Vlaamse.

Het Vlaams Geneeskundingenverbond waarschuwde al eerder voor de gevolgen van het Franstalige overschot. Wegens dit overschot besliste de vorige minister van Volksgezondheid dat er RIZIV-nummers uit het contingent van volgende jaren vooraf mochten genomen worden. Om het evenwicht te herstellen kunnen sinds 2015 slechts de helft van de Franstalige afgestudeerde artsen een RIZIV-nummer krijgen, reden waarom er aan Franstalige kant zo sterk aangedrongen wordt op de afschaffing van de contingentering.