Hoe krijg je meer vrouwen in topfuncties?
Foto: Jobat.be
Wat houdt bekwame vrouwen tegen om te solliciteren voor een topfunctie? Bij Selor, het selectiebureau van de federale overheid, hebben ze daar een idee over. Meer zelfs: ze proberen er ook wat aan te doen.

“Diversiteit is een breed thema”, benadrukt Els Daems, die projectverantwoordelijke diversiteit is bij Selor. “Het gaat bijvoorbeeld over geaardheid, handicap, migratie maar ook over gendergelijkheid”, benadrukt ze. Els maakt binnen de federale overheid inzake diversiteit de vertaalslag van bottom-up naar het beleid, en omgekeerd. Ze doet dit zowel op strategisch niveau, als bij operationele projecten.

Het project Top Skills is zo’n project. Sinds 2009 loopt binnen Selor namelijk een initiatief dat vrouwen met ambitie stimuleert om deel te nemen aan de simulatie van een assessment voor managementfuncties. “Ze krijgen de kans om in een ‘veilige’ context een casestudy te presenteren aan een jury, net alsof ze echt zouden solliciteren. Nadien krijgen ze hierover feedback en concrete tips”, vertelt Els. “Vrouwen leren zichzelf zo beter inschatten”, stelt ze. Oorspronkelijk was het Top Skills-project bedoeld voor topfuncties. “Maar sinds een drietal jaar hebben wij ook een programma voor middle management, zoals het leiden van een bepaalde afdeling binnen de overheid”, vertelt ze.

Hinderpalen leren kennen

Naast de persoonlijke ontwikkeling en zelfkennis die de deelnemende vrouwen opsteken, haalt Selor ook heel veel informatie uit het project Top Skills. “Zo krijgen we inzicht in de mogelijke drempels om door te groeien”, vertelt Els. “We leerden dat vrouwen eerst een heel denkproces doorlopen vooraleer ze solliciteren. In vergelijking met mannen blijken ze veel beredeneerder. Ze willen zeker zijn dat ze over de juiste competenties beschikken. En ze willen ook zeker zijn dat ze hun job ook kunnen combineren met hun privéleven. Opmerkelijk is dat dit niet gerelateerd is aan het hebben van kinderen of het aantal kinderen”, vertelt ze.

>

>

>