VDAB reageert op kritiek CD&V-parlementslid
Foto: BELGA

De VDAB zet in op een geïntegreerd taal- en werkbeleid, wat betekent dat werkzoekenden die (om)geschoold worden tijdens die opleiding het Nederlands aangeleerd krijgen dat ze op de werkvloer kunnen gebruiken. Bovendien worden de werkzoekenden die een opleiding volgen anders geteld, waardoor er in tegenstelling tot vroeger geen dubbele tellingen meer gebeuren. Dat zegt de woordvoerster van de VDAB na de verklaringen van CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne dat de opleidingen Nederlands van de VDAB tekortschieten.

Dat de werkloosheidscijfers bij mensen van allochtone origine stijgen, wijt Bothuyne aan taalachterstand en hij wijst daarvoor in de richting van de VDAB. Hij benadrukt dat het aantal opleidingen bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding in drie jaar tijd bijna gehalveerd is en dat de slaagcijfers niet goed evolueren. 'Het aantal opleidingen, de slaagcijfers en de kansen op een job na een opleiding moeten omhoog', zegt hij in De Zondag.

Bij de VDAB legt woordvoerster Shaireen Aftab uit dat er ingezet wordt op een geïntegreerd taal- en werkbeleid. 'Er is blijvende aandacht voor een vlot en naadloos traject voor anderstalige werkzoekenden, de uitbouw van een geïntegreerd en functioneel aanbod, extra inzet op diverse vormen van werkplekleren (al doende Nederlands leren), de samenwerking met partners (onderwijs, opleidingspartners...) en de disseminatie van methodieken zoals taalcoaching bij partners.' De cursist ervaart dit als een verrijking aangezien taal en techniek in hetzelfde traject aangeboden worden en elkaar versterken, luidt het.

Bovendien wordt op werkplekleren ingezet precies om de uitstroom naar werk te realiseren. 'Het werkplekleren biedt de anderstalige cursist de kans om zijn talige en technische competenties ‘al doende’ aan te leren en die te versterken. Werk is een belangrijke factor om zich te integreren. De werkgever speelt hier een belangrijke partner als mentor van de cursist. VDAB voorziet de nodige begeleiding op de werkvloer.'

Wat het aantal opleidingen betreft, zegt Aftab dat er nu gewerkt wordt met een andere manier van registreren. 'Vroeger werden alle deelnemers in elke opleiding geteld, nu tellen we de unieke koppen, precies om dubbele tellingen te vermijden.'

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in