Vrouwen verdienen 8 procent minder dan de mannen
Foto: Shutterstock

De loonongelijkheid tussen man en vrouw wegwerken is een werk van lange adem. Dat blijkt uit het loonkloofrapport 2016.

Een vrouw in België verdiende in 2013 gemiddeld 8 procent bruto per uur minder dan een man. Op jaarbasis, en dus rekening houdend met deeltijds werk, bedroeg de loonkloof gemiddeld 21 procent.

Dat is een lichte verbetering ten opzichte van het vorige rapport. De loonkloof is 1 procentpunt kleiner geworden. Conclusie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: ‘We zien de laatste jaren slechts een trage evolutie naar meer loongelijkheid tussen vrouwen en mannen’. Dat meldt het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen vandaag op basis van het loonkloofrapport 2016.

Vaststelling is dat typisch vrouwelijke functies over het algemeen slechter betaald worden. Bovendien toont de vergelijking van de uurlonen aan dat loondiscriminatie onbetwistbaar is: vrouwen worden soms minder betaald voor dezelfde functie. De nog grotere loonkloof in jaarlonen is vooral te wijten aan het feit dat vrouwen meer deeltijds werken dan mannen. Door minder uren te werken, ligt het gemiddelde brutojaarloon van vrouwen veel lager dan dat van mannen.

Het Instituut wijst op de zorgkloof, de ongelijke verdeling van zorgtaken, die vrouwen deeltijds doet werken. ‘Voor de helft van de deeltijds werkende vrouwen is de combinatie met het gezinsleven de belangrijkste reden om deeltijds te werken. Bij deeltijds werkende mannen is dit slechts 26 procent’.

De loonkloof is het meest uitgesproken in de luchtvaartsector (33 procent) en wordt pas echt duidelijk als het over “extralegale voordelen” gaat: de bijdragen voor aanvullende pensioenen liggen voor vrouwen gemiddeld 38 procent lager dan voor mannen. De tussenkomst in het woon-werkverkeer ligt voor vrouwen gemiddeld 14 procent lager. Andere vaststelling: de loonkloof groeit bij werknemers met een hoger opleidingsniveau.