‘Immoweb’ moet zoeken lerarenstage eenvoudiger maken
Foto: An Nelissen

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt dit jaar 231.000 euro vrij voor de ontwikkeling van een stageregistratiesysteem voor toekomstige leraren over heel Vlaanderen.

Het gaat om een digitaal platform waarop zowel de aanvragen voor een stage als het aanbod van stages samen worden gebracht. Het nieuwe platform zal vanaf 1 september 2017 ter beschikking zijn. ‘Vraag en aanbod ontmoeten elkaar via een soort ‘immoweb’ voor stageplaatsen. Voor lerarenopleidingen en scholen betekent dit alvast minder planlast. Voor studenten blijft geen plek onbenut’, verduidelijkt minister van Onderwijs Crevits.

Jaarlijks studeren meer dan 8.500 leraren af aan de Vlaamse onderwijsinstellingen. Ieder academiejaar staan toekomstige leraren dan ook voor de uitdaging om een stageplek op een school te vinden. ‘Stages vormen een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding’, aldus Crevits. ‘Het is in de klas dat toekomstige leraren proeven van de praktijk en ervaring opdoen.’

Eén stageregistratiesysteem

De organisatie van de stage is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de lerarenopleidingen en het werkveld. De opleidingen hebben elk hun eigen manier van werken ontwikkeld. Sommigen werken onderling samen en houden een stagedatabank bij, anderen laten studenten zelf een plek zoeken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits trekt 231.000 euro uit voor de ontwikkeling en het beheer van één stageregistratiesysteem. Dit onlineplatform zal een ontmoetingsplek vormen tussen de stageaanvragen van alle toekomstige leraren en het stageaanbod van scholen.

Netoverstijgend

Zo kan er gericht gezocht worden en blijven geen plekken onbenut. Voor scholen en lerenopleidingen betekent dit minder planlast. Het digitale platform moet er zijn op 1 september 2017.

Het systeem zal netoverstijgend werken en zal toegankelijk zijn voor alle scholen en lerarenopleidingen van de Vlaamse Gemeenschap. Hiermee biedt minister Crevits, samen met de onderwijssector, een antwoord op een vraag die al lang leeft. Het is één van de maatregelen uit de conceptnota over de hervorming van de lerarenopleiding.

In eerste instantie zal het stageregistratiesysteem op het secundair onderwijs focussen. Op termijn kan dit systeem uitgebreid worden naar andere onderwijsniveaus. Bij de ontwikkeling wordt een beroep gedaan op de expertise van twee huidige spelers op vlak van stageaanvraagsystemen, met name stageaanvraag.be en mentorant. De ontwikkeling gebeurt in overleg met het onderwijsveld.