Sp.a dient klacht in rond laattijdig verwerkte terreurtip bij Mechelse politie
Korpschef Yves Bogaerts en burgemeester Bart Somers. Foto: Joren De Weerdt

De Mechelse sp.a dient naar eigen zeggen een klacht in tegen onbekenden naar aanleiding van de aanhoudende commotie rond een tip die mogelijk eind vorig jaar al naar terreurverdachte Salah Abdeslam had kunnen leiden, maar door de Mechelse politietop als onbetrouwbaar zou zijn bestempeld en niet meteen in de algemene politiedatabank werd ingevoerd. De vijf Mechelse sp.a-politieraadsleden stellen zich burgerlijke partij om inzage te krijgen in het dossier. Het parket van Antwerpen voert momenteel sowieso al een gerechtelijk onderzoek naar de feiten en ook het Comité P stelde al een rapport op.

Dat sp.a het toch nodig vindt om zelf nog een klacht in te dienen bij het Antwerpse parket, motiveert de partij door te stellen dat de politie van de zone Mechelen-Willebroek meer dan een maand na het bekendraken van het verhaal nog steeds geen transparantie geboden heeft over de kwestie. “Ondanks ons aandringen om meer informatie botsen we steeds op een muur”, zegt Mechels sp.a-fractieleidster Caroline Gennez. “Met deze klacht hopen we die muur open te breken. De Mechelaars, Willebroekenaars en alle andere bezorgde burgers hebben recht op de waarheid.”

Volgens sp.a hebben de korpsleiding en Mechels burgemeester Bart Somers dan wel al verschillende malen via de media gecommuniceerd over de zaak, maar krijgt de partij intussen geen antwoorden op haar vragen. Sp.a vindt ook nog steeds dat korpschef Yves Bogaerts tijdelijk een stap opzij moet zetten “om de rust in het korps te herstellen”.