Raad van State moet zich uitspreken over nieuwe fiscale regularisatie
Foto: Reporters / DPA

De plenaire Kamer stemt donderdag nog niet over het wetsontwerp dat de nieuwe fiscale en sociale regularisatie regelt die de federale regering wil invoeren. Verschillende oppositiepartijen dienden voor de start van het vragenuurtje amendementen op de wettekst in en vroegen het advies van de Raad van State.

Om dat advies te vragen, moest de vraag gesteund worden door een derde van het aantal Kamerleden. Dat quotum werd vlotjes gehaald, waardoor de stemming weer eventjes wordt uitgesteld.

Dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke daarop aankondigde een spoedadvies te vragen, viel niet in goede aarde bij de oppositie. Die haalde aan dat de Raad van State de tijd moet krijgen om een grondig advies uit te brengen en suggereerde dat gewoon kan worden gevraagd niet te talmen met het advies.

De Kamervoorzitter ging daar in eerste instantie echter niet op in. PS-fractieleidster Laurette Onkelix liet daarop verstaan dat er na een spoedadvies heel gemakkelijk opnieuw 50 parlementsleden kunnen worden gevonden om nieuwe amendementen aan de Raad van State voor te leggen. Na een tussenkomst van Open Vld-fractieleider Patrick Dewael, die suggereerde de Raad van State te vragen een grondig advies binnen een redelijke tijdspanne uit te brengen, kondigde Bracke evenwel aan bij het rechtscollege te zullen navragen “wat mogelijk is”.