Het vertrouwen van de ondernemers is in juni uitgekomen op 0,7. Het is van april 2011 (2,8) geleden dat deze conjunctuurbarometer van de Nationale Bank een positief cijfer vertoont. Vooral in de verwerkende nijverheid verbeterde het vertrouwen aanzienlijk.

Een positief ondernemersvertrouwen betekent dat er meer optimisten dan pessimisten waren bij de bevraging. In mei was er nog een score van -2,8.

“Het ondernemingsklimaat verbeterde aanzienlijk in de verwerkende nijverheid en, in geringere mate, in de diensten aan bedrijven”, aldus de Nationale Bank. Het ondernemersvertrouwen nam anderzijds zeer licht af in de bouwnijverheid en de handel.

De duidelijke verbetering in de verwerkende nijverheid is te danken aan een duidelijk betere beoordeling van de huidige situatie, zowel qua orders als voorraden.

In de diensten aan bedrijven is de stijging te danken het huidig activiteitsniveau van de ondernemingen.

In de bouw was er dan weer een afname, na drie maanden van langzame vooruitgang. Het materieel werd er minder intensief gebruikt en de orderpositie liep terug en werd negatiever beoordeeld.

De handelaars verwachten tot slot dat de vraag de volgende drie maanden zal afnemen.