Michel krijgt conclaaf over Europa

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, heeft onze premier toevertrouwd dat er een conclaaf over Europa komt, dat meldt de VRT. Eerder had Charles Michel dat gevraagd. Hij hoopt dat het er binnen de drie maanden komt.

Of de Britten nu voor of tegen de Brexit stemmen, voor Europa dient zich een politiek momentum aan. Dat vindt premier Charles Michel. Hij pleitte voor een conclaaf met de Europese staatshoofden en regeringsleiders, waar ze zich engageren op een paar concrete punten. ‘Het gevoel - en de realiteit - is dat Europa voortdurend bezig is met het beheren van crisissen, niet met de toekomst. Daar is nu een momentum voor', zei Michel. 

Tusk stemt nu in met het idee van Michel, die vooral wil spreken over het engagement voor de versterking van de interne energiemarkt, meer samenwerking op het vlak van telecom, een sterkere migratiepolitiek en de interne en externe veiligheid. ‘Bij de burgers ontbreekt nu de perceptie dat Europa een meerwaarde heeft. Nochtans is dat wel degelijk zo.’

Integrale uitvoering van akkoord

Michel antwoordde gisteren ook op de ‘Wat als?’-vragen. ‘Als het Verenigd Koninkrijk in de EU blijft, zal ik pleiten voor de integrale uitvoering van het akkoord’, verwees hij naar de ‘deal’ die de Britse premier David Cameron op de Europese top van februari uit de brand sleepte. ‘Niets meer, niets minder. We zullen erover waken dat het akkoord niet meer uitgebreid wordt, ik wil geen Europa à la carte.’

Komt het toch tot een Brexit, dan zal de aandacht van Michel in de eerste plaats naar het beschermen van de Belgische en de Europese belangen gaan. Hij hoopt dat Groot-Brittannië zo snel mogelijk zal laten weten wat zijn positie is voor de onderhandelingen over zijn vertrek uit de EU. ‘We moeten alles in het werk stellen om lange periode van onzekerheid en instabiliteit te vermijden’, meent Michel.