Uplace krijgt nieuwe milieuvergunning
Uplace, zoals het er in de toekomst zou uitzien. Foto: if

Het veelbesproken Uplace krijgt een nieuwe milieuvergunning. De eerste was in 2014 vernietigd. Minister Schauvliege baseerde zich op zes gunstige adviezen en verwijst naar de aanpassing van het gewestelijk uitvoeringsplan en de geplande maatregelen inzake openbaar vervoer.

Het omstreden shopping- en belevingscomplex Uplace dat in Machelen (Vlaams-Brabant) zou komen, krijgt een milieuvergunning. Dat heeft de bevoegde minister van Omgeving, Joke Schauvliege (CD&V), gemeld.

De minister had al in 2012 een vergunning toegekend maar die was door de Raad van State vernietigd in 2014.

Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Raad van State hebben de Vlaamse Regering en de nv Uplace in 2015 een aangepaste brownfieldconvenant ondertekend. Met zo’n overeenkomst engageren beide partijen zich voor de reconversie van een oud industrieterrein.

Bij deze beslissing baseerde de minister zich op zes gunstige adviezen van betrokken overheidsinstanties. Alleen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid was het advies negatief. Het samenvattend advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie was eveneens gunstig.

De Vlaamse Regering heeft ook het betrokken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan aangepast. Aan de bezwaren inzake de mobiliteit wordt volgens Schauvliege tegemoetgekomen met de komst van een treinstation (Kerklaan) en een hoogfrequente pendelbusverbinding met Vilvoorde en de luchthaven.

De nieuwe milieuvergunning geldt voor een termijn van twintig jaar, in vanaf de dag dat de stedenbouwkundige vergunning rond is. Die bouwvergunning is ook aangevochten en ligt bij Raad voor Vergunningsbetwistingen.