FOD Financiën:
Foto: Jobat.be
“Samen geraken we eruit.” De manier waarop leidinggevenden bij de FOD Financiën vandaag in hun team staan, veel meer dan erboven, is voor alle partijen een aanpassing. De nieuwe kijk op leiderschap helpt de organisatie vooruit in tijden van grote verandering.

“Vroeger”, zo zegt Christophe Vanderschueren, verantwoordelijke voor de HR-communicatie bij de Federale Overheidsdienst Financiën, “was chef worden de enige manier om carrière te maken en ook een beter loon te krijgen. En dus had je mensen die eigenlijk liever met het technische bezig waren die toch chef werden. Dat is veranderd. Vandaag hebben we twee gelijkwaardige loopbaanpaden: één voor experts en één voor peoplemanagers. Het gevolg? De mensen die voor een leidinggevende functie gaan, doen dat omdat ze het écht willen.”

Tegenspraak

De verandering inzake leiderschap gaat hand in hand met de veel bredere veranderingen die aan de gang zijn bij de FOD Financiën. Leidinggevenden krijgen input over hoe ze omgaan met evaluaties, hoe ze medewerkers begeleiden die veel flexibelere uren hebben dan vroeger en regelmatig ook thuis kunnen werken en hoe ze preventief impact kunnen hebben op ziekteverzuim. “We leggen meer HR-verantwoordelijkheid bij onze leidinggevenden, en zij vroegen ons daar dan ook – terecht! – begeleiding voor”, zegt Kurt Van Raemdonck.

Als coach zal de chef zijn mensen feedback bezorgen, maar tegelijk mag de chef ook van zijn eigen mensen – die op sommige domeinen misschien technisch meer expertise hebben – feedback en zelfs tegenspraak verwachten. “Dat hoeft geen probleem te zijn”, zegt Kurt Van Raemdonck. “Als je weet wat je rol is – leider in plaats van expert – is het niet erg dat iemand anders slimmer is. Ik laat me ook omringen door heel slimme mensen. Samen geraken we er wel uit.”

> 

> 

>