Vlaamse mediaregulator legt VTM, VIER en Vitaya boete op
Foto: Photo News

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft VTM, VIER en Vitaya een administratieve boete van respectievelijk 10.000 euro, 5.000 euro en 2.000 euro opgelegd. De tv-zenders zonden sponsorboodschappen uit die niet conform de regelgeving van het mediadecreet waren, meldt de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media in een persbericht.

De VRM controleerde op 20 februari en 2 maart de uitzendingen van diverse televisieomroeporganisaties, ook uitzendingen van VIER (SBS Belgium), VTM en Vitaya (NV MEDIALAAN).

Tijdens de onderzochte periode werden sponsorboodschappen uitgezonden die niet in overeenstemming waren met het mediadecreet. De VRM stelt dat de decreetgever een onderscheid heeft willen maken tussen een sponsorvermelding en een reclameboodschap. ‘Aangezien sponsoring een vorm van commerciële communicatie is, mag een sponsorvermelding promotionele elementen bevatten. Een sponsorvermelding mag echter geenszins aanzetten tot consumptie. Dit blijkt bij de desbetreffende sponsorboodschappen wel het geval te zijn’, stelt de VRM.

VTM krijgt een administratieve geldboete van 10.000 euro opgelegd, gezien ‘het herhaaldelijke karakter van de inbreuk, het significante marktaandeel van het omroepprogramma en het hoge tarief voor de sponsorvermelding.’

Bij VIER houdt de toezichthouder rekening met een eerdere beslissing over dezelfde sponsorvermelding, wat resulteert in een administratieve geldboete van 5.000 euro.

Vitaya krijgt een administratieve geldboete van 2.000 euro. Daarbij houdt de VRM rekening met ‘het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma en met het geringe tarief voor de betreffende sponsorvermelding.’