Drie visies op een wereld in verandering
Foto: AMS
Een bankier, een biomedicus en een orthopedagoge vertellen over hoe zij elk op hun manier van de wereld een betere plek trachten te maken.
Dossier aangeboden door Antwerp Management School.

Adrie Heinsbroek

“Als je verandering wilt, moet je bij een bank werken”

Adrie Heinsbroek, foto door Karel Hemerijckx

Adrie Heinsbroek, Head of Sustainability bij ING België, is ervan overtuigd dat het met duurzame economie de goede kant uitgaat en dat banken, bedrijven én businessschools daar een doorslaggevende rol in kunnen spelen.
“In mijn functie hou ik me bezig met de vraag hoe wij als bank kunnen bijdragen tot de samenleving. Het helpt niet om aan de zijlijn te staan en te roepen dat het anders moet. In een revolutie en een radicale systeemverandering geloof ik evenmin. Als je positieve verandering wilt, is dit volgens mij hét moment om bij een bank te werken. Als je geld goed aanwendt, kan er veel moois uit voortkomen. Microfinanciering is daar een voorbeeld van, al is het niet de oplossing voor alles. Het is een manier om mensen een duwtje te geven zodat ze zelf de volgende stap kunnen zetten.”

Omslagpunt

Duurzame investeringen, ook wel Socially Responsible Investment of SRI genoemd, zitten in de lift in ons land. Bijna 10% van alle Belgische beleggingen vallen onder deze noemer. Naderen we het moment dat SRI mainstream wordt?
“Absoluut - maar ik heb al een paar keer gedacht dat dat moment was aangebroken”, zegt Heinsbroek. “Met duurzaam beleggen kan je prachtige resultaten laten zien, met investeringen die enerzijds streven naar rendement en anderzijds respect hebben voor mens, milieu en maatschappij. Je zet je geld aan het werk en zorgt voor positieve verandering. Bij ING zijn we ervan overtuigd dat iedereen, zeker ook de particuliere belegger, hiertoe kan bijdragen en van een fatsoenlijk rendement kan genieten. Zo creëer je een motor van positieve draagkracht waar iedereen naar eigen vermogen kan toe bijdragen. We kunnen ondertussen aantonen dat duurzaam beleggen een goed rendement oplevert. Je voelt ook dat mensen en bedrijven echt bezig zijn met duurzaamheid, met minder vlees eten, minder energie verbruiken, met hoe hun geld wordt gebruikt. Ze willen niet alleen de mooie cover zien, maar precies weten wat er in het boek staat. Daar komt SRI aan tegemoet, want het biedt een extra kwaliteitslabel op basis van geaudite criteria. Ik ben ervan overtuigd dat we het omslagpunt naderen: er is een mooi aanbod aan duurzame beleggingen, en er is ook veel vraag naar.”

De rol van businessschools

Niet alleen de mentaliteit van de consument/belegger is in transitie. Ook bij bedrijven gaat de knop om, zegt Heinsbroek.
Als board member van ABIS (Academy for Business & Society), een wereldwijd netwerk van businessschools en bedrijven, ben ik ervan overtuigd dat businessschools een cruciale rol spelen in het (bij)scholen van de ondernemers van tegenwoordig en de toekomst. Om ze te leren betere en meer duurzame beslissingen te nemen, en na te laten denken over nieuwe businessmodellen. Streven naar duurzaamheid kan je niet alleen leren uit boeken en studies, maar door te luisteren naar en te praten met mensen uit de praktijk. Ik heb een rotsvast geloof in mensen. Overal op de wereld willen we allemaal hetzelfde: een betere toekomst. Door in te zetten op duurzaamheid, kunnen we ervoor zorgen dat dat niet ten koste van anderen gaat. Ik heb het gevoel dat het nu volop aan het gebeuren is, dat alle verkeerslichten één voor één op groen springen.”

Post uit Kameroen

“Mijn oom werkte als vrijwilliger voor de Nederlandse regering in Kameroen. Hij stuurde prachtige brieven op luchtpostpapier. Hij schreef over mensen in een ander land die hun leven probeerden te verbeteren. Daar ligt de kiem voor mijn nieuwsgierigheid en mijn oprecht geloof in mensen. In de jaren tachtig was de Westerse samenleving erg op het ‘ik’ gericht, maar ik was ervan overtuigd dat er ook een soort ‘wij’ moet zijn. Ik geraakte er gaandeweg ook van overtuigd dat ik in mijn eentje mensen niet kan helpen en dat het zo ook niet werkt. We kunnen wel met zijn allen samenwerken aan een betere wereld.”

 

Meer info over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Download het CSR Trends Rapport 

of neem contact op met het AMS Competence Center Corporate Responsibility


Niels Pintens

“Liever impact dan een dik loon”

Niels Pintens, foto door Karel Hemerijckx

Vers van de schoolbanken is Niels Pintens sinds zes maand aan de slag bij de jonge start-up Oxypoint. Wat waren de kantelpunten op zijn prille parcours?

Mensen helpen

“Ik moet een jaar of dertien geweest zijn toen ik mijn grootmoeder, die diabetes had, hielp met de bloedafname en het voorbereiden van de insulinespuit. Ik help graag mensen. Misschien ligt de kiem daarvan bij mijn moeder, die schuldbemiddelaar is bij het OCMW. Zelf ben ik altijd gefascineerd gebleven door ziekte en gezondheid. Vandaar mijn keuze voor biomedische wetenschappen. Geneeskunde sprak me minder aan. Als arts kan je duizenden mensen helpen, als biomedicus mogelijk miljoenen.”

Innovatie en ondernemerschap

“Bij het werken aan mijn masterproef, alleen in het labo, besefte ik dat ik toch meer een groepsmens ben. Samenwerkend kom je volgens mij tot betere ideeën. De opleiding Innovation & Entrepreneurship van AMS heeft mij veel bijgebracht. Ik kreeg er niet alleen les van professoren maar ook van mensen uit de bedrijfswereld en vormde er samen met studenten van diverse nationaliteiten een heel hechte groep.”

Oxypoint

“Tijdens mijn opleiding bij AMS maakte ik kennis met Philip Hendrickx, samen met Dirk Borgonjon de oprichter van de start-up Oxypoint. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat ziekenhuizen helpt hun zuurstoftherapie te optimaliseren. De Flowmeter zorgt voor meer comfort voor de patiënt en tot 80% minder zuurstofverbruik voor het ziekenhuis. Het klikte meteen met Philip en we zijn contact blijven houden. Sinds december vorig jaar werk ik hier. Voor mij is het belangrijker om een meerwaarde voor de maatschappij te genereren dan pakken geld te verdienen. Ook dat heb ik geleerd bij AMS: je moet vooral doen waar je je goed bij voelt.”

 

Katrien Verhegge

“Met hiërarchie hou je mensen klein”

Katrien Verhegge, foto door Karel Hemerijckx

Katrien Verhegge staat aan het hoofd van zo’n 1.300 mensen bij Kind & Gezin. Ze gelooft sterk in gedeeld leiderschap, een model waarbij elke medewerker zijn verantwoordelijkheid neemt.
Acht jaar geleden werd Katrien Verhegge administrateur-generaal bij Kind & Gezin. Organisatorisch zette ze aanvankelijk sterk in op ondersteuning en vormingsdagen voor leidinggevenden. Vandaag zweert ze bij het concept van gedeeld leiderschap. “Tijdens een tweedaagse voor onze leidinggevenden maakte ik kennis met Koen Marichal, de ambassadeur van het Future Leadership Initiative van AMS. Zijn visie sloot naadloos aan bij hoe ik de toekomst zie van Kind & Gezin. Essentieel gaat het in gedeeld leiderschap over de switch van leidinggeven naar leiderschap: je eigen verantwoordelijkheid opnemen binnen de missie van de organisatie. Je paraplu opentrekken en de verantwoordelijkheid naar boven doorschuiven is geen optie. Je hoeft ook geen team onder je te hebben om een belangrijke trekker te zijn in de organisatie. Leidinggevenden blijven belangrijk, maar leiderschap en het nemen van verantwoordelijkheid wordt een doelstelling voor iedere medewerker.”

Zelfsturende teams

Als je er het organogram van Kind & Gezin bij neemt, oogt de organisatie nog erg klassiek en hiërarchisch.
“Dat zijn we volop aan het veranderen, met de gebundelde krachten van AMS en Flanders Synergy”, zegt Katrien Verhegge. “Op papier zijn we nog een organisatie die in afdelingen is opgedeeld, in de praktijk evolueren we naar een meer open cultuur waarin over afdelingen en teams heen wordt gewerkt.

Uiteindelijk evolueer je zo naar zelfsturende teams, legt Verhegge uit.
“In onze regio-teams was vroeger iedereen verantwoordelijk voor de gezinnen die zij of hij begeleidde. Nu zijn deze teams gezamenlijk verantwoordelijk voor alle gezinnen in hun regio. Het directieteam moet de richting en de strategie aangeven, maar de teams moeten zelf kunnen bepalen hoe ze de dingen aanpakken. Ik ben ervan overtuigd dat je met hiërarchie mensen klein houdt. Door ze meer verantwoordelijkheid te geven, krijgen mensen kansen om mee te bouwen aan de organisatie en om zichzelf te ontwikkelen. Zo word je een wendbare, flexibele organisatie die goed aansluit bij onze jonge en dynamische doelgroep die ook constant in verandering is.”

Onvermijdelijk bij veranderingsprocessen is een zekere weerstand. “Evolueren naar een innovatieve arbeidsorganisatie brengt inderdaad heel wat teweeg. Het is belangrijk om goed te luisteren naar de zorgen en verzuchtingen van onze mensen. Anderzijds moeten we ook duidelijk blijven benoemen waar we naartoe willen en mensen daarvan overtuigen, onder andere via ambassadeurs. Meer verantwoordelijkheid en meer inspraak hebben, geeft mensen ook meer energie. Maar je mag mensen niet eindeloos stretchen: we moeten dus altijd zorgzaam met iedereen blijven omgaan.”

Crisisopvang

“Ik heb een toffe, warme jeugd gekend. Mijn ouders hebben niet alleen zeven kinderen opgevoed – ik ben de jongste – ze hebben ook een tijdlang jongeren met psychologische problemen in huis opgevangen. Vooral mijn moeder hield zich daarmee bezig en ik vond dat heel moedig van haar. Kinderen kansen geven, dat is waarom ik orthopedagogie ben gaan studeren en waarom ik bij Kind & Gezin ben beland.”

Chiro

"Het begon bij de chiro, waar ik uiteindelijk hoofdleidster werd. Werken met groepen, leiding-geven, ik doe het vandaag nog altijd. Vooral het inhoudelijke en strategische van leiding-geven boeit me.”

 

Meer weten over gedeeld leiderschap?

Download het gratis e-book De kunst van gedeeld leiderschap via www.antwerpmanagementschool.be of neem deel aan de eerste editie van de AMS Leader Gathering op 21 oktober 2016.