OVERZICHT. Hoe grijs is uw gemeente?

De federale overheidsdienst Economie en het Federaal Planbureau geven een heel nieuwe invulling aan '50 tinten grijs'. Volgens hun berekeningen zal in 2060 een kleine dertig procent van de bevolking gepensioneerd zou zijn. Over tien jaar wonen er in Vlaanderen zelfs evenveel inwoners van 67 jaar of ouder als jongeren onder 18 jaar.

Er zijn opvallende regionale verschillen: zo blijkt Brussel opvallend jong, en vergrijst Vlaanderen sneller dan Wallonië. Per gemeente werd een vergrijzingscoëfficiënt toegevoegd: dit is de verhouding tussen het oudste deel van de bevolking (67 of ouder) en het jongste (jonger dan 18 jaar). Zo heeft Antwerpen een vergrijzingscoëfficiënt van 68.39 %, wat wil zeggen dat de stad voor elke 100 jongeren 68 ouderen telt. Hoe hoger de coëfficiënt, hoe meer vergrijzing dus. Hoe staat het in uw gemeente?Klik op uw gemeente om de vergrijzing te bekijken

Dit artikel bevat ook een kaart, deze bekijkt u het beste op desktop.

Bron: Belfius Research