Optima-clan voelt zich gelyncht door toezichthouder
Foto: BELGA

De clan rond de gevallen Optima-topman Jeroen Piqueur voelt zich steeds meer onheus behandeld. Directieleden ontkennen de geruchten dat de directie al in mei geld uit de bank wegsluisde om zichzelf zo tegen een faillissement in te dekken.

‘De zogenaamde bedragen die de directie doorsluisde, hadden betrekking op 5.000 euro en 10.000 euro. De transacties werden uitgevoerd einde mei 2016, op een ogenblik dat er nog geen sprake was van enig risico op faillissement’, reageert een directielid van Optima Bank aan De Standaard. Een tweede bron in het dossier bevestigt deze versie. Andere directieleden onthouden zich van verklaringen en zijn beducht om de zaak op de spits te drijven.

Gevraagd over de nachtelijke telefoontjes naar klanten om nog snel geld te versluizen in de laatste nacht voor het blokkeren van de rekeningen, op 8 juni, zegt het duo niet op de hoogte te zijn.

Courante betalingen

Volgens de twee insiders werd het geld in mei overgeschreven naar hun rekening, waar courante betalingen mee dienden te gebeuren. ‘Op bevel van de door de NBB aangestelde speciaal commissarissen was er aan Optima Bank verbod opgelegd om de leden van het directiecomité nog te vergoeden voor hun prestaties.’

Bij Optima Bank doet men erg zuur over de kostprijs van de werkzaamheden van de speciaal commissarissen. Daar zat een prijskaartje aan vast van 160.000 euro.

Perslekken

Bij Optima heerst al weken ongenoegen over de perslekken. De bank blijft bovendien overtuigd dat een faillissement niet nodig was.

‘De afwikkelingsactiviteiten van Optima Bank bevonden zich in een finale fase. Indien de toezichthouder meende een strafklacht te moeten neerleggen, dan was het voorzichtig geweest deze neer te leggen na de afwikkeling van de bankactiviteiten, zodat het bestaan van een strafklacht in de pers, geen effect meer had kunnen hebben op de ordentelijke afwikkeling. Het bekend worden van de strafklacht heeft een doorstart onmogelijk gemaakt.’

Aansprakelijkheid

Die stelling is belangrijk want het is duidelijk dat het faillissement een behoorlijke put zal slaan en de vraag naar aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden van management en bestuurders zal stellen. Volgens waarnemers is iedereen nu bezig met indekking van de eigen verantwoordelijkheid.

‘Verbod gerespecteerd’

Twee betrokkenen reageren ook op de verwijten van het ophalen van geld bij non-profit organisaties. ‘Optima Bank respecteerde dit verbod en aanvaardde geen deposito’s meer. Ze fundde zich bij professionele partijen. Medio februari 2016 werd door de NBB dit verbod verstrengd en mocht enkel funding worden bekomen van professionele partijen met een kredietcomité. Daardoor werd de funding van grote ondernemingen, overheden, grote ziekenhuizen en dergelijke afgesloten.’