De Backer niet tegen delen persoonlijke gegevens met private bedrijven
De Backer merkt op dat heel wat patiënten nu al bereid zijn hun gegevens door te spelen, bijvoorbeeld als ze meewerken aan studies of therapieën. Foto: Photo News

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) vindt dat de overheid gezondheidsgegevens van burgers aan de farmaceutische sector moet kunnen doorgeven, eventueel tegen betaling, zolang de return terugvloeit naar de patiënt.

Dat zegt de kersverse staatssecretaris in De Morgen en De Ochtend op Radio 1.

De piste die De Backer bewandelt, staat in de beleidsnota Privacy die hij vandaag voorstelt in de Kamer. Daarin wijst De Backer op de extra slagkracht die de Privacycommissie krijgt, maar ook op haar rol bij het beoordelen van welke data in handen van de overheid met private bedrijven kan worden gedeeld. ‘Maar ook de ziekenfondsen hebben gegevens over hun klanten: volgen ze therapie, nemen ze medicijnen, welke en hoeveel? Die informatie interesseert farmabedrijven dan weer’, aldus de staatssecretaris.

Volgens de Vlaamse liberaal werken in het buitenland mutualiteiten nu al mee om de therapietrouw van hun klanten te verbeteren via apps. Die mogelijkheden moet de Privacycommissie onderzoeken. Hij merkt op dat heel wat patiënten nu al bereid zijn hun gegevens door te spelen. Dat doen ze bijvoorbeeld als ze meewerken aan studies of therapieën.

Lagere prijzen

Om patiënten meer controle te geven over wat ze met hun gegevens doen, wil De Backer werk maken van een privacypaspoort. Daarop kan je zien wie welke gegevens gebruikt.

Hij is er niet tegen gekant dat de overheid daarvoor geld zou vragen. Voorwaarde is wel dat het geld terugvloeit naar de patiënt, bijvoorbeeld in de vorm van lagere prijzen voor medicijnen. De Backer wijst er ook op dat gegevensuitwisseling ook in omgekeerde richtig interessant kan zijn. ‘Testresultaten van bepaalde medicatie kunnen op zich weer leiden tot nieuw preventief beleid in de gezondheidszorg.’