‘Sociaal woningaanbod moet drastisch omhoog’
Sociale woonblokken in het Sint-Maartensdal in Leuven. Foto: BELGAIMAGE

Tot 280.000 Vlaamse huishoudens moeten zichzelf zien te redden bij hun zoektocht naar een betaalbaar en goed dak boven het hoofd. Experts vragen een verdere hervorming van het beleid.

Een begin van die beleidsomslag is er al. Bij haar aantreden besliste de Vlaamse regering om de woonbonus wat terug te schroeven, aangezien het besef was gegroeid dat die de prijzen opdreef en dus vooral de verkopers ten goede kwam.

Maar de minderuitgaven van de woonbonus belandden gewoon in het Vlaamse budget, en gingen niet naar een meer doelmatig woonbeleid waarin de sociale huur meer aandacht krijgt. Nochtans is het dat waar het Steunpunt Wonen, een groep academici die het woonbeleid onder de loep nam, op aandringt.

Het steunpunt besluit dat een veel te grote groep zwakke huurders nog steeds onbediend blijft. Op de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren staan meer dan 90.000 huishoudens. De groep mensen die aan de voorwaarden voldoet om toegang te krijgen tot de sociale huur, is zelfs 282.000 huishoudens groot.

Huurpremie

Beide cijfers zijn de voorbije jaren gestegen, een gevolg van de bevolkingsaangroei en de afgenomen betaalbaarheid op de private huurmarkt. Alternatieven voor het gebrek aan sociale huurwoningen, zoals de huurpremie voor wie langer dan vier jaar op een wachtlijst voor een sociale woning staat, ‘bieden enig soelaas, maar zijn absoluut onvoldoende’.

De onderzoekers vinden dat de sociale huursector niet beperkt mag worden tot de minstbedeelden, want dat zou het politiek en maatschappelijk draagvlak onderuit kunnen halen. Voorlopig is dat risico beperkt. Tussen 2005 en 2013 is het gemiddeld inkomen van sociale huurders zelfs licht gestegen. Al is het aandeel alleenstaanden, personen met een handicap en zieken wel toegenomen.

De sociale verhuurkantoren zitten in een weinig benijdenswaardige situatie. Zij krijgen minder subsidies dan een sociale huisvestingsmaatschappij en de subsidie is niet afhankelijk van het inkomen, hoewel ze een zwakker publiek huisvesten. Bij een sociale huisvestingsmaatschappij is de huurprijs wel gebonden aan het inkomen. Maar tegelijk moeten de zwakkere huurders het stellen met minder goede woningen dan huurders die wat beter gesitueerd zijn.

De onderzoekers vragen de Vlaamse regering om een volgende stap te doen in de hervorming van het woonbeleid. ‘Snoeien in het budget van de woonbonus was een politiek moeilijke beslissing, maar om het grondwettelijk recht op wonen daadwerkelijk inhoud te geven, is het aangewezen de middelen te heroriënteren naar meer doelmatige instrumenten, zoals de sociale huur.’

Vlaams minister van Wonen Homans (N-VA) wijst erop dat er al veel gebeurt. Jaarlijks stijgt het budget voor huursubsidies en huurpremies. In de bouw en renovatie van sociale woningen wordt volop geïnvesteerd. Sociale verhuurkantoren krijgen vanaf dit jaar tien miljoen euro extra.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in