Decadent noch kanarie

Photo News

De homofobe terreurdaad in Orlando valt niet goed te praten, ik veroordeel hem ten stelligste. Het doet niet ter zake of hij om religieuze redenen dan wel wegens een persoonlijke overtuiging gepleegd ...

Niet te missen