De noodlijdende bank Optima kan zelf alle spaartegoeden tot 100.000 terugbetalen. Dat heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in De Zevende Dag gezegd. Het garantiefonds zal daarvoor geen geld op tafel moeten leggen.

Ook voor spaarders die meer dan 100.000 euro op hun rekening hebben, is volgens de minister de kans groot dat alles kan terugbetaald worden door Optima.

‘De gegarandeerde spaartegoeden van 100.000 euro zullen in elk geval kunnen terugbetaald worden uit de activa van Optima zelf, daar zal zeker geen belastinggeld voor nodig zijn’, zegt Van Overtveldt. ‘Voor de overige 30 miljoen moeten we afwachten hoe de realisatie van andere activa zal gebeuren. De kans is reëel dat op termijn een goede afloop uit de bus komt.’

Van Overtveldt gaat er dus van uit dat het garantiefonds niet tussenbeide moet komen. In dat garantiefonds storten de banken geld voor het geval een financiële instelling in de problemen komt.

Faillissement

Optima zei eerder al aan een scenario te werken ‘waarbij alle deposanten én schuldeisers worden terugbetaald.’ De Nationale Bank moet nu inschatten of het plan van Optima voldoende solide is.

De minister sluit een faillissement nog niet uit. Dat is volgens Financiën nodig om de 8.000 tot 10.000 spaarders te kunnen terugbetalen via het beschermingsfonds. Dat waarborgt de terugbetaling per rekeninghouder tot 100.000 euro, maar het fonds komt pas tussen als eerst de bank haar duit in het zakje doet.

Arco

Wat het Arco-dossier betreft, wil de minister komen tot een oplossing die juridisch verzekerd is. ‘We zijn het de Arco-coöperanten verplicht om te komen met een oplossing die juridisch gebetonneerd is’. Voor hem betekent dat eerst de Europese Commissie en het Grondwettelijk Hof zich over de zaak moeten uitspreken.

De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie brandde begin deze maand de depositoregeling voor de Arco-coöperanten af. Het Hof moet nog een definitief oordeel vellen.