De ministerraad heeft donderdag een akkoord bereikt over de verlaging van de overheidssubsidies aan de offshore windmolenparken. ‘De herziening zorgt voor een besparing van meer dan één miljard euro', zeggen minister van Energie Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer.

De ministerraad bespaart door deze beslissing 1,1 miljard euro. De ondersteuningsperiode van de offshore windmolenparken werd op 19 jaar vastgesteld in plaats van de 20 jaar die vandaag operationeel is.

In ruil werd de duur van de concessie werd van 20 tot 22 jaar verlengd. De concessie is eigenlijk een langdurige verhuring van een stukje Belgische Noordzee. Ook die bedroeg tot nu toe twintig jaar. Een langere looptijd betekent dat de twee bedrijven de terugverdientijd van hun investering over een langere periode kunnen uitsmeren. Zodat ze ondanks de lagere subsidie toch zouden rondkomen.

Het akkoord voorziet een LCOE ('Levelized Cost of Energy', d.w.z. geactualiseerde kostprijs van energie) van 124 euro /MWu voor Norther en 129, 8 euro/MWu voor Rentel.

Angst voor oversubsidiëring

De betoelaging van de offshore parken ligt politiek bijzonder gevoelig. De politieke wereld en dan vooral Open VLD is als de dood voor oversubsidiëring. Zeker nadat de oversubsidiëring van zonnepanelen in Vlaanderen en de daaropvolgende Turteltaks heeft geleid tot het ontslag van Annemie Turtelboom (Open VLD) als minister van Energie.

De kersverse staatssecretaris benadrukt dan ook onmiddellijk dat er goede beslissing gemaakt is. 'We vermijden oversubsidiëring en geven tegelijkertijd de steun die nodig is voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie', aldus Philippe De Backer. 'Met deze beslissing hebben we een evenwicht gevonden tussen de belangen van de consument en de nodige ontwikkeling van nieuwe parken in de Noordzee.'

Elektriciteitsverbruiker

De verlaging van de subsidiëring betekent dat de komende jaren iets minder moet worden doorgerekend aan de elektriciteitsverbruiker. Eerdere berekeningen wezen uit dat bij subsidies van 16,5 miljard een gezin met een gemiddeld verbruik zo’n 42 euro per jaar zou moeten bijdragen.

De verbruiker betaalt vandaag voor de al bestaande offshore windenergieparken 15 euro per jaar.

 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig