'Fundamentalisme in islam geen marginaal fenomeen'
Foto: belga
Veel Europese moslims hangen stellingen aan die op fundamentalisme wijzen. ‘Door dat te verzwijgen, geven we Vlaams Belang de kans het debat te monopoliseren’, waarschuwt onderzoeker Ruud Koopmans

Op de vierde pagina van het landelijk verspreide pamflet van Vlaams Belang tegen islamterrorisme staan enkele opmerkelijke cijfers. Onder de kop ‘Moslimextremisme: eerder regel dan uitzondering’ meldt de partij onder meer dat 70 procent van de Belgische moslims de regels van de Koran belangrijker vindt dan onze wetten.

Ongefundeerde propaganda van islamofobe vreemdelingenhaters? Neen. In de kleine lettertjes meldt het pamflet dat de bron van deze cijfers het Centrum voor Sociaal Onderzoek in Berlijn is. De gegevens komen uit een doorwrocht onderzoek dat twee jaar geleden werd gepubliceerd door professor Ruud Koopmans van het Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), het grootste centrum voor sociaal onderzoek in Europa.

Fundamentalisme

Koopmans vroeg aan negenduizend gelovige respondenten in zes Europese landen, zowel christenen als moslims, of ze het eens waren met enkele fundamentalistische stellingen. Zonder uitzondering antwoordden meer moslims dan christenen positief. Ook zijn moslims minder verdraagzaam dan christenen tegenover andersdenkenden als homo’s of joden. Het onderzoek werd gepubliceerd in het ‘Journal of Ethnic and Migration Studies’. Tot nu toe heeft het in de brede pers weinig weerklank gekregen, hoewel de resultaten opmerkelijk zijn.

‘Deze resultaten spreken tegen dat religieus fundamentalisme in de islam een marginaal fenomeen is in West-Europa, of dat het niet verschilt van de mate van fundamentalisme bij de christenen’, concludeert Koopmans. Wel merkt hij op dat religieus fundamentalisme niets zegt over de bereidheid om religieus geïnspireerd geweld te ondersteunen, of uit te voeren.

Tweeledig

Koopmans benadrukt dat de boodschap van zijn onderzoek tweeledig is. Dat een aanzienlijke minderheid van de moslims een fundamentalistische geloofsopvatting aanhangt, is één kant van het verhaal. De andere kant is dat de meerderheid van de moslims in Europa haar geloof op een volstrekt onproblematische manier beleeft.

‘Veel politici en media willen het eerste deel van mijn verhaal niet horen, en zwijgen mijn onderzoek daarom liever dood. Het gevolg is dat sommigen, zoals Vlaams Belang en zijn aanhangers, dat deel juist benadrukken. Het resultaat is eenzijdige en vertekende aandacht van één kant. Dat vind ik niet leuk, maar dat ligt niet aan mij. Ik heb de plicht als wetenschapper de dingen te laten zien zoals ze zijn. Wanneer anderen reëel bestaande problemen niet willen zien, creëren ze een situatie waarin partijen als Vlaams Belang die problemen kunnen monopoliseren.’