Tien opvallende opdrachten voor de politie
Foto: Photo News

Vandaag stelt de federale regering de nieuwe ‘Kadernota Integrale Veiligheid’ en het ‘Nationaal Veiligheidsplan’ officieel voor. Daarin worden de belangrijkste doelstellingen van de politie beschreven. Een overzicht van enkele speerpunten.

1. Mensenhandel

Er komt meer aandacht voor de problematiek van tienerpooiers en de uitbuiting van bedelaars.

2. Drugs

Er komt bijzondere aandacht voor de import en export van cocaïne via havens voor pleziervaartuigen.

3. Sociale fraude

Fraude bij e-commerce en e-diensten, aangeboden via het internet, moet sneller opgespoord worden.

4. Cybercrime

De politie moet sneller kunnen reageren op cyberincidenten.

5. Terreur

De screening van de veiligheidsberoepen op mogelijke infiltraties door geradicaliseerde of extremistische individuen, wordt verscherpt.

6. Woninginbraak

Er moet systematisch opnieuw contact opgenomen worden met slachtoffers na een inbrakengolf.

7. Intrafamiliaal geweld

In alle migrantenbuurten moet een speciale verbindingsagent komen, zodat de mensen in de gemeenschap meer vertrouwen krijgen om aangifte te doen van geweld.

8. Seksueel geweld

Een centrum wordt opgestart waar experts inzake seksueel geweld iedere dag 24 uur op 24 ter beschikking zijn.

9. Illegale wapenhandel

Er moet werk gemaakt worden van een betere opsporing en vervolging van de handel in illegale vuurwapens via het internet, zoals op Darknet en deepweb.

10. Overlast

Door de sociale relaties in wijken te versterken en bewoners te betrekken bij overlastpreventie, moeten mensen afgeschrikt worden om overlast te plegen.