Zwitsers willen geen basisinkomen, wel asielhervorming
Foto: epa
De Zwitsers hebben met een grote meerderheid de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor elke inwoner afgewezen. Bij de eerste volksraadpleging wereldwijd over een dergelijk voorstel stemde zondag volgens prognoses van het instituut gfs.bern 76,93 procent van de deelnemers tegen en 22 procent voor. De asielhervorming werd wel aangenomen.

De initiatiefnemers van het referendum spraken toch over een 'sensationeel succes'. Een ja van 23 procent van de kiezers is 'duidelijk meer, dan we verwacht hadden', zei Daniel Häni, de woordvoerder van het volksinitiatief. 'Dat betekent dat de debatten kunnen voortgezet worden, ook op internationaal vlak'.

Een belangrijke reden voor de afwijzing door de Zwitsers is de onduidelijkheid en de twijfel over de financiering van het basisinkomen van 2.500 Zwitserse frank, verklaarde Claude Longchamp, hoofd van het instituut gfs.bern op de Zwitserse televisiezender SRF.

De wetshervorming voor een versnelling van de asielprocedure daarentegen werd wel goedgekeurd met 66,78 procent voor, en 33,22 procent tegen. Er stemde 62,39 voor en 37,61 procent tegen de toelating van de pre-implantatiediagnostiek, dat is genetisch onderzoek op eicellen en embryo's, zij het onder strikte voorwaarden.

Een initiatief dat in overheidsbedrijven als de post of het spoor, het belang van de burger primeert boven het maken van winst, stootte op 67,60 procent afwijzing, tegen 32,40 procent voorstanders. Het voorstel over een herstructurering van de financiering van de wegenbouw verhuisde eveneens naar de prullenmand, nadat 70,78 procent had tegengestemd en er maar 29,22 procent voorstanders waren.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig