Voormalig Vlaams minister Paul Van Grembergen overleden
Bij de eedaflegging als burgemeester Foto: vum

Gewezen Vlaams minister en voormalig burgemeester van Evergem Paul Van Grembergen is zaterdag op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. Van Grembergen was een van de boegbeelden van de Volksunie en koos na de splitsing van die partij voor Spirit.

Paul Van Grembergen, geboren op 18 september 1937, was eerst burgemeester van Ertvelde van 2 januari 1971 tot 31 december 1976 en nadien van de gemeente Evergem van 4 januari 2001 tot 31 december 2006. Hij was schepen van Evergem van 2 januari 1995 tot 31 december 2000.

Van Grembergen heeft ook een lange carrière achter de rug als parlementslid en minister. In 2001 volgde hij toenmalig partijgenoot Johan Sauwens op toen die ontslag moest nemen als minister van Binnenlands Bestuur, Ambtenarenzaken en Buitenlandse Handel nadat hij een bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds, een belangenvereniging van oud-Oostfronters, had bijgewoond.

Toen zijn partij kort daarna uiteenspatte, volgde hij Bert Anciaux naar Spirit. Toen die in 2002 dan weer ontslag moest nemen, nam Van Grembergen ook zijn post als minister van Cultuur over. In 2004 werd hij niet herverkozen. 

Hij stond bekend als een gematigd man, die bij de VU de reputatie had van bruggenbouwer. In 2000, toen de partij op het punt stond uit elkaar te vallen, werd hij aangesteld als een van de drie 'wijzen' die moesten proberen het conflict in de schoot van de partij op te lossen.

Na zijn pensionering was Van Grembergen actief in verschillende culturele organisaties. Zo was hij onder meer betrokken bij de vzw Vlaamse Kunstcollectie, de vzw FARO Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, het Algemeen Nederlands Verbond en het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Tot 2011 was hij ook voorzitter van het Vlaamse cultuurhuis De Brakke Grond in Amsterdam.

In 2008 werd hij benoemd tot ereburgemeester.

Van Grembergen was al enige tijd erg ziek, zo hebben verschillende bronnen ook aan Belga meegedeeld.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig