Dit moet u de fiscus vertellen over uw beleggingen
Foto: mat

Aandelen, fondsen of spaarboekje in het buitenland: voor veel Belgen is het een mooie aanvulling op het inkomen. Maar wat vangt u ermee aan bij uw belastingaangifte?

Ben ik verplicht mijn dividenden van binnenlandse beleggingen aan te geven?

Roerende voorheffingen worden meestal al ingehouden. Die zijn bevrijdend, dus u hoeft die dan niet meer in vullen in vak VII. Er zijn echter een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld lijfrentes waarop nog geen voorheffing is ingehouden.

De rente die u op het spaarboekje gekregen hebt, hoef je in principe niet aan te geven. Tot 1.880 euro is de rente vrijgesteld. Krijgt u meer rente, dan houdt de bank de roerende voorheffing al in. Maar heeft u meerdere bankrekeningen, waardoor u boven de rentesom van 1.880 euro komt, dan moet u het overschrijdende bedrag waarop (onterecht) geen voorheffing werd ingehouden, wel zelf aangeven in vak VII.

Soms heeft u er echter baat bij die al belaste inkomsten toch nog aan te geven bij codes 1160-1436. Indien u minder verdient dan de belastingvrije som van 7.420 euro, dan kunt u de betaalde voorheffing immers zo terugvorderen.

Dienen opbrengsten van aandelen aangegeven te worden?

De opbrengsten uit de dividenden van de aandelen hoeft u in principe niet meer te melden. De heffing wordt al ingehouden door de vennootschap die het dividend uitkeert, en u hoeft daar dus geen verdere belasting meer op te betalen.

Speficiek voor coöperatieve dividenden geldt een vrijstelling zolang u niet meer dan 190 euro ontving. Kreeg u meer, dan moet u dat ook aangeven in vak VII.

En wat met de speculatietaks?

In 2016 moesten beleggers een speculatietaks van 33 procent betalen op de meerwaarde van hun in 2016 gekochte beursgenoteerde aandelen die ze dat jaar ook realiseerden, indien ze hun aandelen binnen de zes maanden verkochten. Die belasting is in 2017 opnieuw verdwenen. Normaal gezien heeft de bank de roerende voorheffing zelf al ingehouden, en hoeft u verder niets te doen.

Als dat niet het geval is, bijvoorbeeld omdat de meerwaarde op een buitenlandse effectenrekening gerealiseerd werd, dan moet u die zelf aangeven in het vak XVI, code 1183/2183. De belastbare grondslag is het verschil tussen de verkoopprijs (min de beurstaksen) en de aankoopprijs (plus de beurstaksen). Gemaakte kosten mag u niet in rekening brengen. In sommige gevallen heeft de bank te veel speculatietaks geïnd. Dat gebeurde wanneer de bank de aankoopprijs niet kende. In dat geval betaalde u voorheffing op de volledige verkoopprijs (min de beurstaksen). Om die gedeeltelijk terug te claimen is geen code voorzien. Dat moet u doen door achteraf een bezwaar in te dienen.

Ik heb inkomsten uit een belegging in het buitenland. Moet ik die aangeven?

Jazeker, u moet deze invullen op uw aangifte. De belastingdienst wijst er expliciet op dat als er bij de automatische controle aan het licht komt dat u ‘vergeten’ bent deze aan te geven, u op een extra doorlichting kunt rekenen.

Ook al hebt u in het buitenland al belastingen betaald op de opbrengst, dan nog moet u die inkomsten invullen. U moet het bedrag vermelden dat u werkelijk hebt ontvangen na aftrek van de betaalde buitenlandse belasting (in vak VII, rubriek A.2.d). Ook de eventuele innings- en bewaringskosten (vak VII, rubriek E) en de woonstaatheffing (Vak XIII) moet u doorgeven aan de fiscus.

Ik heb een rekening in het buitenland, maar die heeft niets opgebracht. Moet ik dit melden?

Ook hiervoor geldt dat u moet aangeven dat u een buitenlandse rekening bezit. U doet dit door in vak XIV het vakje met code 1075 aan te vinken. U moet daaronder ook de gevraagde gegevens over de rekening doorspelen.

Ik heb geld uitgeleend via een crowdfundingplatform. Wat doe ik met de inkomsten?

Heeft u aan een startende onderneming geleend via een crowdfundingplatform? Dan zijn de interesten op de eerste leningschijf van 15.000 euro vrijgesteld. Bovendien moet de onderneming ook voldoende klein zijn, maar dat controleert het crowdfundingplatform in de meeste gevallen zelf. Wie meer dan 15.000 heeft uitgeleend moet het bedrag boven dat plafond vermelden bij de code 1444/2444, tenzij de kredietnemer al roerende voorheffing heeft ingehouden.

In de praktijk zal dit in de aangifte van dit jaar nauwelijks voorkomen. In 2016 waren nog geen Belgische platformen erkend. De regeling geldt dus enkel voor buitenlandse platformen of voor platformen van gereglementeerde ondernemingen.