Plenaire Kamer keurt conventie met Electrabel finaal goed
Foto: BELGA
De plenaire Kamer heeft donderdag kort voor middernacht finaal ingestemd met het wetsontwerp dat de conventie verankert met Electrabel over de levensduurverlenging van de kerncentrales Doel 1 en 2. Het slotdebat verliep even hobbelig als de rest van het parlementaire parcours van de tekst.

Het wetsontwerp was vorige maand al eens tot in de plenaire Kamer geraakt, maar ging toen terug naar af na nieuwe kritiek van de Raad van State. Die vond dat de Europese Commissie formeel op de hoogte moest worden gebracht van de tekst, aangezien het mogelijk om staatssteun zou kunnen gaan. De meerderheid besloot echter niet te wachten op Europees groen licht.

Donderdag was het echter opnieuw prijs. Tijdens het nieuwe plenaire debat duikelden de groenen plots een document op van de IAEA, het internationaal atoomagentschap. Het stelt dat de kerncentrales in goede staat zijn, maar somt niettemin tien verbeterpunten op met het oog op de levensduurverlenging.

De oppositie sprak van fundamentele opmerkingen die een stemming onmogelijk maakten. Dat Energieminister Marie-Christine Marghem het document bovendien even als vertrouwelijk bestempelde om te verklaren waarom ze het niet eerder aan het parlement doorspeelde, joeg de groenen helemaal op de kast. Voor hen staat buiten kijf dat de minister het document achterhield en daar bovendien over loog.

De meerderheid toonde zich echter niet onder de indruk. Verwijten vanuit de oppositie dat ze met de nucleaire veiligheid speelden, werkten weliswaar als een rode lap op een stier. Maar het document zelf? Niets nieuws onder de zon, reageerde de meerderheid. 'Dit staat al in eerdere rapporten van de nucleaire waakhond FANC. En stop nu met angst zaaien.'

Het plenaire debat werd uiteindelijk een half uur geschorst, opdat iedereen het document zou kunnen lezen. Een ordemotie van de oppositie om de levensduurverlenging van de kerncentrales stop te zetten, werd nadien moeiteloos weggestemd.

Nog enkele uren van bitsig debat later volgde uiteindelijk de finale goedkeuring, meerderheid tegen oppositie. Voor de groenen is de kous daarmee echter niet af. Intussen lopen immers al verschillende juridische procedures tegen de levensduurverlenging, zo brachten zij nog in herinnering.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig