Pieter Bruegel, de man en zijn tijd

De stilte van Bruegel

Een biografie schrijven over een kunstenaar over wie we bitter weinig met zekerheid weten, is een heikele onderneming. Leen Huet heeft het met Bruegel toch geprobeerd.

Pieter Bruegel, ‘De parabel van de blinden’, 1568: treffend beeld van de menselijke dwaasheid. Museo di Capodimonte, Napels.
Pieter Bruegel, ‘De parabel van de blinden’, 1568: treffend beeld van de menselijke dwaasheid. Museo di Capodimonte, Napels. www.bridgemanart.com

Geen mens twijfelt er vandaag nog aan dat het werk van Pieter Bruegel tot de hoogtepunten van onze kunst behoort. Zijn schilderijen en tekeningen worden bewaard in de grootste musea, zijn boerentaferelen ...

Niet te missen