Waals begrotingsminister pikt vingerwijzing Van Overtveldt niet
Johan Van Overtveldt (N-VA) Foto: Photo News

Waals begrotingsminister Christophe Lacroix (PS) is niet te spreken over de vingertik van federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) voor de Waalse regering. Het verwijt dat Wallonië te weinig doet om de begroting op koers te krijgen, is volgens Lacroix ‘op los zand gebouwd’.

Van Overtveldt toonde zich woensdag scherp voor de Waalse en Brusselse regering omdat er geen concrete afspraken gemaakt konden worden over de toekomstige begrotingsinspanningen voor ons land. ‘Samenwerkingsfederalisme kan voor sommigen blijkbaar alleen werken als ze in alle mogelijke regeringen zitten’ zei hij in de Kamer. ‘Een begroting in evenwicht is een collectieve verantwoordelijkheid. Wie dit niet aanvaardt, legt de last bij de volgende generaties.’

Of je nu kijkt naar de Waalse monitoring of die van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, ‘het budgettaire resultaat dat Wallonië behaalde is beter dan wat vooropgesteld werd’, onderstreept Lacroix in een reactie. ‘Het respecteert dus de engagementen die werden aangegaan in het stabiliteitspact.’

De PS-minister herinnert er voorts aan dat ‘de federale regering de regels ‘en cours de route’ wilde aanpassen en aposteriori een aangepaste doelstelling voor ogen had’. ‘Ik heb dus het ongemakkelijke gevoel dat de Overlegcomités als enige doel hebben om het beeld op te hangen van een federale regering die zich laat adviseren door de gewesten, terwijl daar in de feiten geen sprake van is.’

Lacroix merkt nog op dat het ‘niet ontbreekt aan dossiers waarin de federale regering het principe van federale loyaliteit met de voeten treedt’. En hij roept Van Overtveldt fijntjes op om eerst voor eigen deur te vegen en dus ‘zijn dossiers af te ronden, zoals de fiscale regularisatie, de financiering van de taxshift of nog de strijd tegen fiscale fraude, alvorens onterecht op de Franstalige entiteiten van het land te schieten’.