Alle dieselauto’s falen in Waalse uitstoottest
Foto: AP

Uit een Waalse emissietest blijkt dat zowat alle dieselauto’s in België drie tot vier keer stikstofoxide (Nox) uitstoten dan toegelaten. ‘We worden bedrogen door de automobielsector’.

Liefst 38 dieselauto’s faalden dubbel in de test, die door Waals minister van Milieu, Carlo Di Antonio (cdH), werd besteld naar aanleiding van het Dieselgate-schandaal bij Volkswagen.

Het Centre de Techologie Avancée in Bergen onderzocht zowel de uitstoot van stikstofoxide als die van koolstofdioxide (CO2), schrijven de Mediafin-kranten L’Echo en De Tijd. De auto’s die allemaal voldeden aan de Euronorm 5, legden een parcours van 18 kilometer af op de openbare weg en werden ook in een laboratorium getest.

Uit de testresultaten bleek dat alle 38 geteste auto’s veel meer uitstoten dan wat de constructeurs zelf beweren en ook fors de Europese normen overschrijden. De gemiddelde NOx-uitstoot loopt op tot 617 milligram per kilometer. Dat is meer dan drie keer de Euronorm 5 en ruim vier keer meer dan wat de constructeurs zelf in het conformiteitsattest aangeven.

Vier dieselauto’s stootten zelfs vijf keer meer NOx uit dan de toegelaten limiet, met als uitschieters de Nissan-SUV Quashqai, de Renault Scenic en de Skoda Octavia. De auto die de normen het minst overschrijdt is, bizar genoeg, de Volkswagen Sharan.

De overschrijding van de CO2-norm was iets minder flagrant (gemiddeld 36 procent meer dan aangegeven door de constructeurs), behalve bij de Renault Clio wiens CO2-uitstoot 80 procent hoger lag.

Waals minister Di Antonio reageert bijzonder boos. ‘We worden al jaren bedrogen door de automobielsector. Deze resultaten tonen aan dat de Europese tests nutteloos zijn.’

De automobielfederatie Febiac verdedigt zich door erop te wijzen dat de Waalse tests ‘niet erg wetenschappelijk verantwoord zijn.’ De emissietest maakt volgens Febiac wel duidelijk dat er ‘nood is aan een duidelijke communicatie over de uitstootwaarden’.