Bij de loonvergelijking tussen ambtenaren en werknemers uit de privésector is op volgende manier te werk gegaan.

Voor de bedienden uit de privésector is gebruikgemaakt van een berekening door het socialedienstenbedrijf SD Worx, op basis van een staal van bijna 70.000 werknemers. Het gepubliceerde nettoloon van 1.805 euro per maand is het mediaanloon (het middelste van alle lonen) bij bedienden met vijf jaar anciënniteit. De helft van de bediendenpopulatie verdient dus meer, de helft minder.

Bij de berekening van het aantal werkdagen (191) is door SD Worx niet alleen gekeken naar de vakantiedagen maar ook naar alle andere redenen voor afwezigheid, van ziekte en bevallingsrust tot educatief verlof.

Het aantal werkdagen voor de ambtenaren en de leraars is door de redactie op een vergelijkbare manier berekend. Het gaat om een niet-officiële schatting, die onder meer is gebaseerd op cijfers over ziekteverzuim). Opgelet: het gepubliceerde aantal werkdagen is een gemiddelde (en geldt dus niet voor iedereen individueel).

Voor het loon van de Vlaamse ambtenaren is het bruto maandloon voor een bediende B111 (2.440 euro) naar een nettoloon omgezet met behulp van de salarissimulator van de Vlaamse overheid. Bij die omzetting van bruto naar netto is door de redactie een keuze gemaakt uit een pak variabelen op de simulator; er is gekozen voor: gehuwd, 2 kinderen ten laste, statutair contract, partner zonder inkomen. Op basis daarvan geldt er een netto loon van 1.970 euro.

Goed om weten voor de vergelijking: ook in de berekening van SD Worx voor de privésector en voor het loon van de bachelor-leraars geldt een gezinslast van 2 kinderen.

Vanzelfsprekend betekent een andere keuze van parameters inzake gezinstoestand of contract dat de simulator andere resultaten geeft. Voor een alleenstaande (zonder kinderlast) wordt dat bijvoorbeeld 1.658 euro netto. Wie contractueel is, komt op een nog ander nettoloon uit. De gepubliceerde ambtenaren- en lerarenlonen zijn dus indicatief en gelden niet voor iedereen individueel.

Tenslotte: de netto lonen (en het aantal werkdagen) van de cipiers en de treinbegeleiders zijn afkomstig van respectievelijk de federale overheidsdienst Justitie en de NMBS.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig