Spoorbond dient ook stakingsaanzegging voor vrijdag in
Foto: BELGA

ACOD Spoor heeft een stakingsaanzegging ingediend voor woensdag, donderdag en vrijdag. Dat bevestigt ACOD-secretaris Ludo Sempels. Woensdag is wel nog overleg gepland met de spoordirectie. ‘Als er toenadering komt, zijn we bereid de actie te stoppen.’

De achterban van de socialistische vakbond bij het spoor (ACOD-CGSP) verwierp maandag het directievoorstel in het kredietdagendossier. Die moest zich uitspreken over de voorwaarden die de directie voorstelde om de omzendbrief over de kredietdagen in te trekken.

De nieuwe en derde vergadering tussen directie en vakbonden leverde alvast geen vooruitgang op. De vakbond verwijt de directie ‘een eenzijdige dialoog’, aldus Ludo Sempels van het ACOD.

Binnen de socialistische spoorbond zou de Franstalige vleugel unaniem tegen hebben gestemd, aan Vlaamse kant zou er een kleine ‘ja’ geweest zijn.

Staking sinds woensdag

Bij het spoor wordt sinds woensdag gestaakt onder impuls van de Franstalige spoorbonden. Zij protesteren tegen een vermindering van de kredietdagen. Dat zijn compensatiedagen die de werknemers krijgen omdat ze in de praktijk langer werken dan de officiële arbeidstijd van 36 uur. Volgens de bonden verliezen de spoorlui door de herberekening één tot twee kredietdagen.

Vrijdag bleken de spoordirecties bereid de maatregel in te trekken indien de werknemers akkoord zouden gaan met enkele voorwaarden. Zo zou 15 november (Koningsdag) vanaf dit jaar geschrapt worden als extralegale feestdag, en zou één kredietdag geschrapt worden per 18 dagen afwezigheid wegens ziekte. Over nog een productiviteitsverhogende maatregel vanaf 2017 zou nog sociaal overleg volgen. Maar het hele voorstel is dus van tafel geveegd door de werknemers van het spoor.

Nieuw overleg

De directie heeft de syndicale organisaties uitgenodigd om woensdagochtend opnieuw samen te zitten. Daar gaan de bonden op in, maar ze hebben wel al een stakingsinzegging ingediend voor de komende dagen. ‘Als er toenadering komt, zijn we bereid de actie te stoppen’, zegt ACOD-secretaris Ludo Sempels.