Bijverdienen: dit is wat de fiscus denkt
Foto: mat

U hebt een bijverdienste? De fiscus kijkt er niet altijd op dezelfde manier naar. Naargelang de omstandigheden kan de belasting die u hierop moet betalen heel sterk verschillen.

  • Naast mijn gewone job heb ik nog een andere baan, die ik regelmatig uitoefen. Hoe moet ik dit aangeven?

Er staat geen grens op hoeveel u mag bijverdienen. U moet wel alle beroepsinkomsten aangeven. De inkomsten uit beide beroepen worden samengeteld. U kunt dus mogelijk voor (een deel van) de extra inkomsten een hoger belastingtarief moeten betalen. Uiteraard mag u dan wel voor beide beroepen onkosten inbrengen.

  • Naast mijn gewone job verdien ik occassioneel nog iets bij via de deeleconomie. Is dit vrijgesteld?

Er is weliswaar een speciale regeling voor de deeleconomie uitgewerkt, maar die is pas dit jaar ingegaan, en telt dus niet voor de aangifte die u nu moet invullen. In de praktijk komt het er in de meeste gevallen op neer dat het gaat om 'diverse inkomsten'. Zijn het echter activiteiten die aansluiten bij uw beroep (bvb: u bent chauffeur maar rijdt in Brussel ook rond voor Uber) of vertonen ze een regelmatig karakter, dan zijn het beroepsinkomsten. Wie een kamer of een huis verhuurt via Airbnb zal ook roerende en onroerende inkomsten moeten melden. Dit ingewikkelde kluwen leggen we in een apart stuk uit.

  • Als gepensioneerde doe ik uitzonderlijk eens een betaald werkje. Hoe geef ik dit aan?

Gaat het om een sporadische activiteit, van een of een paar keer per jaar, dan bezorg je best gewoon een onkostennota aan de opdrachtgever, zonder btw en ondernemingsnummer. Fiscaal volstaat het om het occasioneel inkomen op de belastingaangifte in te vullen als ‘divers inkomen’. Die inkomsten worden na aftrek van kosten afzonderlijk belast tegen een tarief van 33 procent.

  • Ik ben met pensioen, maar wil wat regelmatiger werken. Hoeveel mag ik bijklussen?

Dat hangt af van een paar factoren. Als je ouder bent dan 65 en een rust- of rust- en overlevingspensioen ontvangt, dan mag je onbeperkt bijverdienen. Dat geldt ook voor wie jonger is dan 65 maar 45 jaar gewerkt heeft, of wie met een overgangsuitkering met pensioen is.

Voor anderen zijn er wel beperkingen. Als u ouder dan 65 bent en enkel een overlevingspensioen ontvangt, of wie jonger is dan 65 en geen 45 jaar gewerkt heeft, mag slechts beperkt bijverdienen als werknemer. Dat is echter relatief. Voor een persoon met een overlevingspensioen en nog een kind te laste loopt dat bedrag op tot 27.394 euro.

Het bijkomende inkomen wordt opgeteld bij het pensioen, en dus progressief belast tegen de normale tarieven van de personenbelasting. De bijverdienste heeft ook als gevolg dat de belastingvermindering voor pensioenen wordt afgebouwd. Afhankelijk van de fami­liale toestand en de inkomens­situatie van de gepensioneerde, kunnen die beide effecten samen leiden tot een belastingdruk van 60 à 65 procent op het bijkomende inkomen.