Minder antibiotica in ons vlees, het kán
In de veehouderij zijn de varkenskwekers de grootste gebruikers van antibiotica. Foto: hollandse hoogte

De helft minder antibiotica gebruiken in de varkensteelt, en daardoor meer winst maken. Vijftig varkens­bedrijven tonen dat het kan. ‘Er zijn coaches nodig om de andere bedrijven over de streep te trekken.’

Sterven door een bacteriële infectie: in Zuid-Europa en nu ook in de Verenigde ­Staten komt het al voor. Omdat we vroeger zo kwistig met antibiotica zijn omgegaan dat we er nu, soms, resistent voor geworden zijn.

Minder antibiotica gebruiken kan dus levens redden. Uit onderzoek van de universiteit Gent en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek blijkt dat het ook kan.

Handen wassen

In de veehouderij is de varkenshouderij de grootste gebruiker van antibiotica, omdat antibiotica er nog veel worden gebruikt om ziektes te voorkomen. Maar is dat wel nodig?

Merel Postma van de Universiteit Gent onderzocht drie jaar 48 gesloten varkensbedrijven. Het antibioticagebruik werd sterk verminderd – gemiddeld met de helft – en vervangen door vaccinaties en hygiënische maatregelen: de waterkwaliteit controleren, niemand binnenlaten zonder beschermkledij, altijd de handen wassen, het aantal dieren per vierkante meter beperken.

Elk deelnemend varkensbedrijf werd gelinkt aan een controlebedrijf om het effect op de productiviteit te meten. Want dat is waar de varkensboeren het meest voor vrezen, dat minder antibioticagebruik betekent dat er meer biggen sterven en dat hun opbrengst daalt.

Maar niets blijkt minder waar. Cristina Rojo Gimeno analyseerde de bedrijfseconomische gegevens. Daaruit blijkt dat de bedrijven het niet slechter, en meestal zelfs ­beter doen. Per afgeleverd ­vleesvarken werd 2,67 euro meer winst gerealiseerd. Voor een vleesvarken wordt gemiddeld zo’n 110 euro betaald, maar met aftrek van de kosten blijft daar nauwelijks winst van over. Dan is die 2,67 euro zeer belangrijk.

De extra winst is het gevolg van lagere kosten voor antibiotica en ook minder sterfte. Dat compenseert de extra kosten voor vaccinaties en andere veiligheidsmaatregelen ruimschoots.