Stad Antwerpen is een campagne gestart tegen grensoverschrijdende seksuele intimidatie. Met behulp van beeldmateriaal waar opvallende teksten op te lezen zijn, wil de stad duidelijk maken dat dergelijk gedrag niet aanvaardbaar is.

‘Ja, het is een gevoelig thema, maar het verdient wel extra aandacht’, begint de uitleg van de campagne. ‘Niet alleen omdat het de voorbije maanden jammer genoeg vaak in het nieuws is geweest, maar vooral omdat de stad Antwerpen mannen en vrouwen ervan bewust wil maken dat seksueel intimiderend gedrag nooit aanvaardbaar is.’

‘Niemand zou dergelijk gedrag als een deel van het dagelijks leven mogen zien. Het past niet in de open, hedendaagse, stedelijke cultuur die Antwerpen nastreeft.’

Bespreekbaar maken

'Hulpverlening en informatie over integriteit en seksualiteit wordt door organisaties met Vlaamse steun aangeboden (Sensoa, Jong & Van Zin, çavaria, enzovoort). Toch zijn niet alle Antwerpenaars en scholen, organisaties en verenigingen hiervan op de hoogte. Dat terwijl veel van hen regelmatig geconfronteerd worden met de problematiek, mede door de grootstedelijke context waarin ze opereren. Daarom wil de stad hier mee een rol in opnemen', luidt het in een persbericht. 

De bedoeling is in de eerste plaats om het onderwerp seksuele intimidatie bespreekbaar te maken. De stad gebruikt ook haar netwerk om wie professioneel met jongeren werkt, te sensibiliseren. 

Affiches en campagnefilm

De affiches en de campagnefilm maken seksuele intimidatie zichtbaar in de straat en in bioscopen. Ze zetten het thema nadrukkelijk op de kaart, maken het bespreekbaar én geven het signaal dat zo’n gedrag onaanvaardbaar is.

De campagnefilm en de affiches zijn te bekijken op de campagnewebsite.   

Via www.stopintimidatie.be kunt u naast informatie over de campagne ook informatie inwinnen over wat seksuele intimidatie precies inhoudt en tips lezen over hoe er het best op te reageren. Ook kunt u te weten komen waar u terechtkan indien u hulp wenst.