Van Leeuw: 'Wilden geen fouten maken zoals in Parijs'
Frédéric Van Leeuw Foto: bdw
Het was op eigen verzoek dat federaal procureur Frédéric Van Leeuw vandaag de parlementaire onderzoekscommissie 22/3 te woord stond. Velen vroegen zich af wat hij te vertellen zou hebben over het luik 'hulpverlening', en dat bleek best veel. Het federaal parket heeft een belangrijke coördinatierol opgenomen bij het opvangen en begeleiden van de slachtoffers en hun nabestaanden, van de vrijgave van de lichamen (en lichaamsdelen) tot en met de teruggave van persoonlijke bezittingen. 'Het verleden heeft ons geleerd dat dat heel belangrijk is', aldus Van Leeuw. Binnen de week waren de 32 dodelijke slachtoffers geïdentificeerd, volgende week vrijdag zal het hele identificatieproces rond zijn.

Een lijst samenstellen van alle slachtoffers van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek op 22 maart, is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het feit dat de slachtoffers werden opgevangen in verschillende ziekenhuizen, dat slachtofferonthaal een taak is van de justitiehuizen - sinds de zesde staatshervorming een gemeenschapsbevoegdheid -, dat er veel buitenlandse slachtoffers bij betrokken waren en dat er mensen op eigen kracht naar huis zijn gegaan en zich zo nodig hebben laten behandelen door de huisarts, bemoeilijkt(e) de taak van het federaal parket.

'Uit de busramp in Sierre, de vliegtuigramp met de MH17 in Oekraïne, de treinramp in Buizingen zes jaar geleden en natuurlijk ook de aanslagen in Parijs eind vorig jaar hebben we belangrijke lessen getrokken', stak federaal procureur Frédéric Van Leeuw van wal. 'Het belang van communicatie kan nauwelijks onderschat worden. We moeten ook aandacht hebben voor persoonlijke bezittingen, opletten voor dubbele victimisatie, zeker een plaatsbezoek én een herdenkingsmoment organiseren. En natuurlijk de administratieve rompslomp zo veel mogelijk beperken.'

Identificatie pas twee dagen na feiten van start

Het federaal parket bracht iedereen die geen nieuws had bijeen in Neder-over-Heembeek en zorgde voor de informatiedoorstroming. Van Leeuw: 'Vergeet niet dat er in eerste instantie twee onderzoeksrechters waren aangesteld, en dat er veel buitenlandse familieleden naar Brussel reisden.' De eigenlijke identificatie startte pas op 24 maart, twee dagen na de feiten. 'Waarom? Omdat we geen fouten wilden maken, zoals in Parijs bijvoorbeeld gebeurd is. We wilden identificeren op wetenschappelijke basis, en post-mortem gegevens vergelijken met ante-mortem gegevens.'

Er kwamen heel wat praktische zaken bij kijken. Voor de officiële aangifte van de overlijdens bleef een ambtenaar tijdens het Paasweekend overwerken, kosten voor de overlijdensakten werden niet aangerekend. Ook het schoonmaken van de lichamen en het brengen van een laatste groet werd georganiseerd. Het parket zorgde ervoor dat steeds dezelfde personen de slachtoffers bijstonden/bijstaan - ook voor de 'slechtnieuwsmelding'.

Hondje teruggevonden

Ook voor de honderden bezittingen die waren achtergebleven volgde een identificatieproces. Valiezen werden schoongemaakt en zo snel mogelijk terugbezorgd, zelfs een hondje werd gelokaliseerd en in goede gezondheid aan zijn baasje bezorgd. Op dit moment liggen nog 200 à 300 stukken neer ter griffie, het parket draait op volle toeren om alles rond te krijgen.

Na één week waren alle dodelijke slachtoffers geïdentificeerd, binnen twee weken waren ze gerepatrieerd. Tegen vrijdag 3 juni hoopt het federaal parket rond te zijn met het volledige identificatieproces -  de bomaanslagen veroorzaakten zodanige schade dat er meer dan 500 lichaamsdelen moesten geïdentificeerd worden.  Nog steeds is de lijst niet volledig. Van Leeuw: 'Nog dagelijks melden zich mensen die betrokken waren. We denken erover om eventueel een televisie-oproep te doen om nog meer slachtoffers te vinden, want we willen iedereen die dat zou willen enerzijds hulp bieden, en anderzijds begeleiden bij het invullen van een verklaring van benadeelde en/of burgerlijke partijstelling. Daar hebben we tot nu toe weinig tijd voor gehad, maar dat wordt de grote uitdaging de komende weken.'