Jihadist kan Nederlandse nationaliteit verliezen
Foto: REUTERS

Het Nederlanderschap kan worden ingetrokken van jihadisten met een dubbele nationaliteit die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie, zoals Islamitische Staat (IS). Daarmee is het Nederlandse parlement dinsdag akkoord gegaan.

Zo’n jihadist wordt dan ook meteen tot ongewenst vreemdeling verklaard. Een dergelijk iemand hoeft niet veroordeeld te zijn. Indien jihadisten naar Nederland terugkeren kunnen zij immers een ‘direct gevaar voor de openbare veiligheid vormen’, argumenteert het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In de Tweede Kamer, het ‘lagerhuis’ van het Nederlandse parlement, waren wel heel veel vragen over het controversiële voorstel. Er komt immers geen strafrechter meer aan te pas en bezwaar maken tegen het besluit wordt lastig als men in het buitenland zit. Bovendien is het uiteindelijke effect voor niet iedereen even duidelijk.

GroenLinks vindt van uit de oppositie dat het plan ook haaks staat op de internationale solidariteit die nodig is voor de terreurbestrijding, omdat het buitenland wordt opgescheept met ongewenst verklaarden.

Intrekking van het Nederlanderschap kan alleen als iemand nog een andere nationaliteit heeft, want met internationale verdragen moet worden voorkomen dat iemand staatloos wordt.