Cipiers en vakbondsmilitanten zijn tijdens hun betoging in Brussel het gebouw van het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) binnengedrongen. Ze sloegen de deur stuk en richtten schade aan. Minister Geens reageert verontwaardigd.

Een duizendtal vakbondsmensen verzamelde vanochtend aan het hoofdkantoor van de MR, waar ze de gevel met eieren en kleine voetzoekers bekogelde. Daarna trok de menigte naar de FOD Justitie aan de Waterloolaan, waar een aantal van hen binnendrong.

Op beelden van het VTM Nieuws is te zien hoe agenten de vakbondsmensen met traangas hardhandig naar buiten werkten.

 De schade die ze hebben achtergelaten is aanzienlijk. Onder meer computers en kopieermachines zijn beschadigd, zegt Sieghild Lacoere, de woordvoerster van Koen Geens. De mensen van het onthaal zijn volgens haar erg onder de indruk en krijgen psychologische bijstand. Journalisten ter plaatse omschreven de sfeer als zeer grimmig.

De betoging gaat hoofdzakelijk uit van de Franstalige vakbonden, maar krijgt ondertussen steun uit andere sectoren.

‘We zijn hier om te zeggen dat ze ons moeten geven wat we willen en dat is een terugkeer naar het personeelsplan van 2014. Als ze dat niet snappen, dan moet je maar eens naar de solidariteit hier in straat kijken’, zei Michels Jacobs, verantwoordelijke voor Justitie bij de Franstalige vakbond CGSP. In de Brusselse en Waalse gevangenissen wordt al meer dan twee weken gestaakt.

Ook aan de Hallepoorttunnel waren rellen uitgebroken. Ook daar heeft de politie ingegrepen. Intussen is de betoging afgelopen. De manifestanten zijn aan de gevangenis van Sint-Gillis weer op de bus gestapt.

'Dit kan echt niet'

Vanmorgen zat de minister samen met de magistraten die hun ongenoegen hadden geuit over de besparingen bij justitie. Koen Geens spreekt van een 'constructief gesprek'. Om 16 uur had Geens een nieuwe ontmoeting met de vakbonden van de cipiers. 'Meer dan ooit is hij vastberaden om de penitentiaire hervorming waartoe hij zich geëngageerd heeft, in akkoord met regering en parlement, en in permanente consultatie met de vakbonden, door te voeren', meldde zijn kabinet.

De minister is 'diep verontwaardigd over het brute geweld' en de vernielingen en betreurt dat de mensen van het onthaal in schok werden gebracht. Maar zijn kabinet is ervan overtuigd dat de actie niet gestuurd werd door de vakbonden. 'Zo heeft vakbondsman Michel Jacobs al tot kalmte opgeroepen', aldus Lacoere.

Voor het overleg met de minister begon, hebben verschillende vakbondsleiders zich gedistantieerd van het geweld. 
'Ik distantieer me volledig', zei Gino Hoppe van ACOD vooraf. 'Dit is niet mijn manier van vakbondswerk. Dit is een totale schande.' Ook Michel Jacobs van de Franstalige socialistische bond CGSP veroordeelde de actie, al was de toon minder scherp. 'Ik betreur de incidenten. Ik kan ze niet voorkomen, maar dit kan gebeuren als je de situatie laat ontsporen.'

Verschillende politici veroordeelden het geweld op twitter: