China erkent dat Culturele Revolutie een ‘vergissing’ was
Foto: REUTERS

Vijftig jaar geleden begon de ‘Grote Proletarische Culturele Revolutie’ in China. Het politieke landschap in China zou grondig veranderen. Vandaag heeft de officiële Chinese pers gezegd dat dit een ‘complete vergissing’ was en dat de Culturele Revolutie ‘zich nooit meer zal voordoen’.

De vroegere Chinese leider Mao Zedong lanceerde de beweging om de macht te heroveren. Alles wat wees op kapitalisme of bourgeoisie moest verdwijnen uit de samenleving. Het socialistische gedachtegoed moest zuiver zijn. De prijs ervan was het ineenstorten van de staat en de vervolging van tienduizenden mensen, onder wie ontelbare leden van de Communistische Partij, en een algemene chaos.

‘Wij zullen ons nooit meer veroorloven dat een fout als de Culturele Revolutie zich herhaalt’, schrijft dinsdag de Volkskrant, de spreekbuis van de KP die aan de vooravond van de verjaardag nog de kiezen op elkaar hield. De gecontesteerde periode was een ‘complete vergissing in theorie en praktijk’.

Volgens de Global Times, die bij de KP aanleunt, ‘mag er geen terugkeer zijn van de Culturele Revolutie en zal er ook geen zijn. Zij heeft geen plaats in het China van nu’. Het land heeft lessen getrokken uit de ‘doorlopende pijn’ van het decennium, dat de Chinezen heeft geleerd ‘op hun hoede te zijn voor het gevaar van onrust’. ‘Niemand vreest de chaos meer en wenst meer stabiliteit dan wij’.

 

De 'Grote Sprong Voorwaarts', die in 1958 werd gelanceerd en grote sociale en economische verandering in China tot gevolg moest hebben, mislukte en resulteerde in een grote hongersnood in China. Mao Zeodong werd aan de kant geschoven, maar herstelde enkele jaren later zijn macht. In 1966 stelde de toenmalige leider van de Communistische Partij van China dat de partij moest 'gezuiverd' worden en dat 'valse' communisten verwijderd moesten worden. Dat moest allemaal gebeuren door middel van een klassenstrijd. De 'Grote Proletarische Culturele Revolutie' ging in mei 1966 van start. De zogenaamde 'Rode Garde' groeide daaruit voort, een groep jonge mensen - waaronder studenten - die uiteindelijk een van de belangrijkste trekkers van de revolutie zou worden. Velen werden gedood en gemarteld. Het duurde tot 1976, toen Mao overleed, dat de hervormingen werden teruggedraaid. Daarna kwamen hervormers aan de macht.