Directies steunen plan Lieven Boeve
Foto: Oliver Heinl

Onderzoek geeft aan dat directies van katholieke scholen het concept van de dialoogschool, die openstaat voor andere religies en levensbeschouwingen, nu al toepassen en in de toekomst enkel willen uitbreiden.

De N-VA loopt storm tegen het concept van de katholieke dialoogschool zoals dat door Lieven Boeve, de directeur-generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, wordt voorbereid. Daarbij gaat ‘de christelijke inspiratie in gesprek met de multiculturaliteit’. N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak over ‘de ‘uitverkoop van de identiteit’. Volgens de partij gaat het om een top-down beslissing waarvan schooldirecties niet moeten weten.

Wetenschappelijk onderzoek onder leiding van professor Didier Pollefeyt, dat De Standaard kon inkijken, spreekt dat tegen. De vicerector Onderwijs (KU Leuven) bevroeg de afgelopen jaren 360 directieleden, goed voor 60 scholen in heel Vlaanderen. Daaruit blijkt een erg sterke voorkeur voor de dialoogschool. Zowat 90 procent van de ondervraagden vindt dat de school het concept nu al toepast, en meer dan 90 procent vindt het de norm voor de toekomst.

Pollefeyt verklaart de storm van kritiek door de manier waarop de dialoogschool werd ‘geïslamiseerd’. Hij spreekt tegen dat dialoog ­automatisch tot verkleuring leidt. ‘Ik vraag me trouwens af wat de N-VA onder katholiek verstaat. Dat lijkt voor die partij een synoniem voor anti-islam’, zegt Pollefeyt. ‘Het is ook nooit de bedoeling geweest om de islam een prominente plaats te geven.’

Pollefeyt ziet een ‘enorm draagvlak’ voor de dialoogschool. ‘Het model koppelt de katholieke identiteit aan gastvrijheid. Het is de evidentie zelve.’ De grote uitdaging blijft bij de operationalisering. ‘Elke school zal dat op haar eigen manier doen. In die zin zullen er 2.200 verschillende dialoogscholen zijn,’ benadrukt Pollefeyt. ‘Dat is ook contextgebonden, een gekleurde school opereert anders dan een witte school.’

Een webstek verzamelt ‘nieuwe antwoorden’ op vragen die scholen in hun omgang met andersgelovigen hebben. Dat kan gaan over de hoofddoek of over de inrichting van een sacrale ruimte. Of over de vraag of moslims kunnen worden verplicht om de eucharistieviering in klasverband bij te wonen. De website formuleert adviezen, maar de scholen nemen de finale beslissing.